Onroerende zaakbelastingen

In 2019 is de macronorm voor de laatste keer toegepast. Dit is een norm voor de totale opbrengsten OZB in Nederland. De macronorm is in 2020 vervangen door een benchmark van de woonlasten, uitgevoerd door het COELO.

Sinds 2008 worden alle panden jaarlijks opnieuw gewaardeerd. In 2024 geldt de waardepeildatum 1-1-2023. Voor de bepaling van de OZB-opbrengst is uitgegaan van een gemiddeld inflatiepercentage van 3%.