Financiële stand

In dit hoofdstuk geven we aan op welke wijze de besluiten van de perspectiefnota 2024 zijn verwerkt in de begroting. Verder is een analyse gemaakt van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de perspectiefnota en zijn totaaloverzichten van de lasten en baten en de reserves opgenomen.