Reservepositie

Hieronder is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves over de jaren 2019 tot en met 2022. Hierin zijn alle voorgenomen stortingen en onttrekkingen verwerkt waarover de raad al heeft besloten (bijvoorbeeld bij de begroting 2018 en bij de perspectiefnota 2019). Ook de inschatting van het raadsprogramma Gewoon Samen Doen! is hierin meegerekend. Met ingang van 2019 hebben wij ook de jaarlijkse ontvangsten voor het AFC opgenomen. Deze bedragen worden gereserveerd.

Naam reserve

Saldo per 31 december 2018

Saldo per 31 december 2019

Saldo per 31 december 2020

Saldo per 31 december 2021

Saldo per 31 december 2022

Algemene reserve

11.204.500

9.069.100

8.015.600

7.880.600

7.830.600

Waarvan vrije ruimte

8.672.400

6.671.700

5.618.200

5.483.200

5.433.200

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

279.900

274.900

269.900

264.900

259.900

Reserve Economische ontwikkeling

2.210.000

2.610.000

3.010.000

3.410.000

3.810.000

Reserve Beheer openbare ruimte

10.797.300

9.734.800

9.380.200

9.125.600

8.921.000

Bestemmingsreserve overig

13.167.300

12.029.800

11.390.400

10.829.400

10.321.000

Totaal reserves

37.659.000

33.718.600

32.066.100

31.510.500

31.142.500