Overige onderwerpen

Subsidieplafonds Welzijnsplan

In de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen is in artikel 5, lid 1 bepaald dat de gemeenteraad jaarlijks bij de begroting de subsidieplafonds voor de verschillende subsidiesoorten van het Welzijnsplan vaststelt. Voor 2024 wordt een bedrag (geïndexeerd) van € 859.438 beschikbaar gesteld voor welzijnssubsidies.

De verdeling luidt als volgt:

  • Budgetsubsidies € 690.495
  • Basissubsidies € 26.218
  • Activiteitensubsidies € 124.025
  • Incidentele activiteitensubsidies € 18.700