Overige onderwerpen

Subsidieplafonds Welzijnsplan.

In de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen is in artikel 5, lid 1 bepaald dat de gemeenteraad jaarlijks bij de begroting de subsidieplafonds voor de verschillende subsidiesoorten van het Welzijnsplan vaststelt. Voor 2019 wordt een bedrag van € 657.309,- beschikbaar gesteld voor welzijnssubsidies. De verdeling luidt als volgt:

  • Budgetsubsidies € 491.559,-
  • Basissubsidies € 22.250,-
  • Activiteitensubsidies € 126.300,-
  • Incidentele activiteitensubsidies €17.200,-