Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekking in de begroting:

Omschrijving

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Onroerende zaakbelastingen:

- eigenaren

4.481.796

4.495.077

4.740.077

- gebruikers

804.832

832.197

874.197

Afvalstoffenheffing

3.808.149

3.944.153

3.931.805

Rioolheffing

1.732.098

1.747.702

1.898.919

Hondenbelasting*

39

-

-

Toeristenbelasting

29.782

109.710

114.480

Forensenbelasting

7.950

7.100

7.084

Reclamebelasting

66.500

83.200

83.150

Leges bouwvergunningen c.a.

705.769

657.413

657.413

Leges burgerzaken

287.023

440.473

440.743

Leges openbare orde

4.909

13.000

13.000

Marktgelden

1.782

3.100

3.100

Begraafrechten

37.632

78.153

78.153

Totaal

11.968.261

12.411.278

12.842.121