Ontwikkelingen van de lokale lasten / overhead

Het raadsakkoord geeft aan dat de lokale lasten de inflatie volgen. In deze begroting houden we rekening met een inflatiepercentage van 3%. Concreet houdt dit in dat de totale OZB opbrengst met maximaal 3% mag toenemen ten opzichte van het opbrengstenniveau van 2023. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing is uitgegaan van 100% kostendekking.

De definitieve tarieven worden bepaald bij het opstellen van de belastingverordeningen. Deze worden voorgelegd in de raadsvergadering van december 2023.

De lokale lasten voor 2024 bedragen:

Lokale lasten

Eénpersoonshuishoudens

Meerpersoonshuishoudens

2023

2024

2023

2024

OZB-Zakelijk recht

€ 298.00

€ 311.00

€ 298.00

€ 311.00

Rioolheffing

€ 131.00

€ 140.00

€ 154.00

€ 164.00

Afvalstoffenheffing

€ 308.00

€ 308.00

€ 411.00

€ 411.00

Totaal

€ 737

€ 759

€ 863

€ 886

Stijgingspercentage

2,99%

2,67%

Landelijk gemiddelde Meerpersoonshuishoudens

€ 904

€ 944

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten 2024 onderdeel OZB uitgegaan van een woning in Steenbergen met een gemiddelde WOZ-waarde, met waardepeildatum 1 januari 2022, van € 320.810 en een tariefstijging van 4%. Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2023 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2023 (de COELO atlas).

Plaats op de ranglijst

In dezelfde Atlas zijn de lasten van alle 352 Nederlandse (deel)gemeenten in beeld gebracht en op een ranglijst gezet. Daarbij worden de lasten voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht bij elkaar opgesteld voor gemiddelde huishoudens, verdeeld naar huurders en eigenaren. De gemeentelijke woonlasten zijn voorzien van een rangnummer. Hierbij heeft nummer 1 de laagste woonlasten en nummer 352 de hoogste. Uit deze ranglijst blijkt dat Steenbergen voor de eigenaren op plaats 140 staat en voor de huurders op plaats 240.

Overhead