Leeswijzer

De begroting is iets anders opgebouwd dan in andere jaren. Er is een onderscheid gemaakt tussen het programmadeel en een verdiepingsdeel. Het programmadeel bevat het voorwoord, het financiële beeld en informatie over de programma's. Zoals eerder aangegeven hebben wij voor elk programma een infographic gemaakt.

De paragrafen treft u aan in het verdiepingsdeel. De paragrafen hebben de vertrouwde opzet. De paragraaf projecten per kern is niet meer opgenomen. Door de manier waarop deze werd vormgegeven heeft deze weinig toegevoegde waarde. Bij de modernisering van de planning en control documenten gaan we graag met u in gesprek over de noodzaak van een dergelijke paragraaf.

In het verdiepingsdeel treft u ook de financiële bijlagen aan.

Beleidsindicatoren

De verplichte beleidsindicatoren zijn vorig jaar voor het eerst opgenomen. De nieuwe metingen zijn daarnaast gezet. Op een aantal punten zien wij vreemde verschillen in de vergelijkende cijfers. Daar hebben we nog geen analyse voor verricht omdat ze pas op de website zijn gezet. Nog voor de begrotingsbehandeling geven wij inzicht in de verschillen. In het technisch beraad op 9 oktober wordt ook daar aandacht aan besteed.

Minbedragen

In de verschillende tabellen ziet u bedragen staan met een minteken. Dat komt omdat wij voor de tabellen gebruik maken van koppelingen met het financieel systeem. Daarin worden de baten gepresenteerd met een minteken. Dit werkt dan ook door in de tabellen in deze begroting.