"Brug naar de toekomst"

Voorwoord

In deze begroting vertalen wij onze plannen naar concrete doelstellingen en activiteiten. Uiteraard blijven we binnen de financiële kaders die bij de perspectiefnota zijn vastgesteld.

De behandeling van deze begroting vindt plaats op 9 november 2017.

College van Burgemeester & wethouders

Klik hier om verder te lezen