"Van gemeente naar gemeenschap"

Voorwoord

In mijn functie als burgemeester van Steenbergen is dit de eerste begroting die ik, samen met de collegeleden, aanbied aan de gemeenteraad. Ik ben er daarom ook trots op dat we een sluitende (meerjaren) begroting voor kunnen leggen.

Ik ben blij dat het college de begroting voor 2017 op deze manier kan aanbieden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij hier het laatste volledige jaar van het huidige college goed kunnen afronden.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

R.P. (Ruud) van den Belt, MBA,
burgemeester

Klik hier om verder te lezen