Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting voor 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022. In deze begroting zijn, samen met de vastgestelde mutaties in de perspectiefnota 2019, de ambities vertaald uit het raadsprogramma 2018-2022 Gewoon Samen Doen!

Als nieuw college bieden wij u onze eerste begroting aan. Een begroting met ambitie. Een begroting die financieel keurig binnen de lijntjes past en waarbij we voldoende buffer hebben om risico’s op te kunnen vangen. Wij gaan aan de slag! Door gewoon samen te doen!

College van Burgemeester & wethouders

Klik hier om verder te lezen