Voorwoord

Op deze pagina vindt u de meerjarenbegroting 2024-2027. Leidend voor deze begroting zijn de door de gemeenteraad vastgestelde Perspectiefnota 2024-2027 en het raadsakkoord ‘van ambtie naar actie’. In deze programmabegroting worden de ambities uitgewerkt naar concrete doelstellingen, activiteiten en budgetten.

Onzekerheden in de toekomst

De gemeente Steenbergen kan het huishoudboekje de komende jaren maar net rond krijgen. In 2026 wordt zelfs een klein minnetje verwacht. De Rijksvergoedingen gaat vanaf dat jaar flink naar beneden en daar hebben we, net als alle andere gemeenten, last van. Ook krijgen we de komende jaren te maken met grote investeringen. Die hebben we nog niet meegenomen in deze begroting. Bijvoorbeeld voor onderwijs, de aankoop van gronden en randwegen.

Het gemeentebestuur gaat de komende maanden aan de slag om alles goed in kaart te brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Het gemeentebestuur wil hierbij goede en verantwoorde keuzes maken en zich op die manier goed voorbereiden op de toekomst.

Begrotingsresultaat na aangenomen amendementen op 9 november 2023:

2024:

1.222.000

2025:

3.036.000

2026:

-118.000

2027:

25.000

College van Burgemeester & wethouders

Klik hier om verder te lezen