Forensenbelasting

Forensenbelasting kan worden geheven voor natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen een woning in de gemeente Steenbergen ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven. Het merendeel van de opbrengst van de forensenbelasting kwam in het verleden van de Sunclass-woningen in Nieuw-Vossemeer. In 2007 en 2008 zijn veel woningen verkocht aan inwoners uit de gemeente Steenbergen of aan bedrijven. De geraamde opbrengst is hierdoor sterk teruggelopen. Er zijn nu 21 panden in de gemeente waarvoor forensenbelasting geheven kan worden.

Het tarief voor 2024 voor de forensenbelasting bedraagt € 335. De totale opbrengst voor 2024 wordt geraamd op € 7.100.