Meerjarenoverzicht voorzieningen (bedragen * € 1.000)

Voorzieningen

2024

Saldo per
1 januari

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per
31 december

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenaanspraken wethouders

2.335

80

77

2.338

Wachtgeldaanspraken voormalige wethouders/bestuurders

132

-

122

10

Voorziening spaarverlof personeel

204

-

-

204

Egalisatievoorzieningen

Voorziening onderhoud gebouwen/sportparken*

538

90

214

414

Fonds onderhoud wegen

11.223

1.684

3.189

9.718

Fonds onderhoud kunstwerken

414

75

4

485

Voorziening onderhoud openbare verlichting

1.149

22

142

1.029

Baggerfonds

431

84

162

353

Voorzieningen middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

Riolering

1.138

-

186

952

Voorziening egalisatie afval

867

-

-

867

Totaal voorzieningen

18.431

2.035

4.096

16.370

.

.

2025

2026

2027

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per
31 december

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per
31 december

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per
31 december

80

77

2.341

80

77

2.344

80

77

2.347

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

204

-

-

204

90

54

450

90

169

371

90

205

256

1.684

3.265

8.137

1.684

2.549

7.272

1.684

1.136

7.820

75

50

510

75

43

542

75

165

452

22

142

909

22

142

789

22

132

679

84

162

275

84

162

197

84

162

119

-

311

641

-

257

384

-

274

110

-

-

867

-

-

867

-

-

867

2.035

4.071

14.334

2.035

3.399

12.970

2.035

2.151

12.854