Meerjarenoverzicht reserves

(bedragen x 1.000,-)

2024

Bedragen * € 1.000

Saldo per 1 januari

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo per 31 december

Reserve

Algemene reserve

9.139

-

-

9.139

Risico reserve

2.896

-

-

2.896

Algemene reserve

5.979

-

-

5.979

Onderzoeksbudget raad

10

-

-

10

Steunfonds corona

254

-

-

254

Reserve CollegeActieProgramma

-

-

-

-

Reserve Transitie Organisatie

-

-

-

-

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

168

-

-

168

Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/bovenw.voorz.)

168

-

-

168

Reserve Economische ontwikkeling

2.654

-

-

2.654

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur

1.855

-

-

1.855

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks

799

-

-

799

Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)

6.446

-

251

6.195

Res.openbare ruimte

872

-

-

872

Res.vervanging openbaar groen

93

-

-

93

Dekk.res.dorpspln NV

84

-

4

79

Dekk.res.ecologische verbindingszones

680

-

20

660

Dekk.res.groot onderhoud havenkanaal D'oord

631

-

30

601

Dekk.res.centrumhaven Dinteloord

588

-

28

560

Groot onderhoud/Herinrichting N259

2.425

-

127

2.298

Dekk.res. Brug Corneliusstr. Welberg

109

-

6

103

Dekk.res. Verzw.asfaltwgn Boonhil, Kleine Bolspolder en Bijlandseweg buitengebied

255

-

12

243

Dekk.res.herinrichting haven de Heen

201

-

5

196

Dekk. Res. Civiele Kunstwerken

507

-

18

489

.

.

.

2025

2026

2027

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo per 31 december

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo per 31 december

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo per 31 december

-

-

9.569

-

-

9.354

-

-

9.139

-

-

2.896

-

-

2.896

-

-

2.896

-

-

5.979

-

-

5.979

-

-

5.979

-

-

10

-

-

10

-

-

10

-

-

254

-

-

254

-

-

254

430

-

430

-

215

215

-

215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168

-

-

168

-

-

168

-

-

168

-

-

168

-

-

168

-

-

2.654

-

-

2.654

-

-

2.654

-

-

1.855

-

-

1.855

-

-

1.855

-

-

799

-

-

799

-

-

799

-

251

5.945

-

251

5.694

-

251

5.444

-

-

872

-

-

872

-

-

872

-

-

93

-

-

93

-

-

93

-

4

75

-

4

71

-

4

66

-

20

640

-

20

620

-

20

600

-

30

571

-

30

542

-

30

512

-

28

532

-

28

504

-

28

476

-

127

2.171

-

127

2.045

-

127

1.918

-

6

97

-

6

91

-

6

85

-

12

231

-

12

219

-

12

207

-

5

191

-

5

186

-

5

181

-

18

470

-

18

452

-

18

434

2024

Saldo per 1 januari

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo per 31 december

Reserve

Bestemmingsreserve overig

9.896

30

604

9.322

Res.begr.pl Steenbergseweg

378

30

-

408

Res. begraafplaats Zuideinde

4

-

-

4

Nog te besteden overheidsbijdragen

48

-

-

48

Kleedlok.buitensportaccommodaties

116

-

-

116

Reserve BTW-compensatiefonds

48

-

7

41

Res gemeenschapshuis D'oord

472

-

23

450

reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal

890

-

45

845

Reserve huisvesting

4.747

-

207

4.540

Res herinrichting bibliotheek

60

-

12

48

Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord

1.120

-

62

1.058

Res.div. kredieten investeringstaat 2009

110

-

10

100

Renovatie jachthaven/havenkantoor

1.286

-

69

1.216

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen

43

-

3

40

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen

98

-

27

70

Res.kunstgrasveld vv NVS

112

-

24

87

Res.kunstgrasveld sc Kruisland

126

-

27

99

Res. Renovatie Vraagwijzer

22

-

10

12

Dekk.res.camerabeveil.centrum

6

-

2

4

Reserve Bomenfonds

22

-

-

22

Reserve GVVP

115

-

65

50

Reserve Trainingsbaan Atletiek Steenbergen

75

-

11

64

Totaal reserves

28.499

30

855

27.674

2025

2026

2027

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo per 31 december

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo per 31 december

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo per 31 december

30

588

8.763

30

529

8.264

30

515

7.779

30

-

438

30

-

468

30

-

498

-

-

4

-

-

4

-

-

4

-

-

48

-

-

48

-

-

48

-

-

116

-

-

116

-

-

116

-

6

35

-

5

29

-

4

25

-

23

427

-

23

405

-

23

382

-

45

800

-

45

754

-

45

709

-

207

4.333

-

207

4.125

-

207

3.918

-

12

36

-

12

24

-

12

12

-

62

996

-

62

933

-

62

871

-

10

90

-

10

79

-

10

69

-

69

1.147

-

69

1.078

-

69

1.008

-

3

37

-

3

35

-

3

32

-

27

43

-

27

16

-

16

-

-

24

63

-

24

39

-

24

14

-

27

72

-

27

45

-

27

18

-

10

2

-

2

-

-

-

-

-

2

3

-

2

1

-

1

-

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

11

53

-

11

43

-

11

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460

839

27.295

30

995

26.331

30

980

25.380