Meerjarenoverzicht reserves

(bedragen x 1.000,-)

2023

Saldo per 1 januari

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

Reserve

Algemene reserve

8.153

-

-

8.153

Risico reserve

2.387

2.387

Algemene reserve

5.297

5.297

Onderzoeksbudget raad

10

10

Steunfonds corona

459

459

Reserve Transitie organisatie

271

-

271

-

Res.Transitie Organisatie

271

271

-

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

168

-

-

168

Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/bovenw.voorz.)

168

168

Reserve Economische ontwikkeling

2.188

-

-

2.188

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur

1.594

-

1.594

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks

594

594

Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)

6.689

-

264

6.425

Res.openbare ruimte

872

872

Res.vervanging openbaar groen

93

93

Dekk.res.dorpspln NV

88

4

84

Dekk.res.ecologische verbindingszones

680

20

660

Dekk.res.groot onderhoud havenkanaal D'oord

661

30

631

Dekk.res.centrumhaven Dinteloord

616

28

588

Groot onderhoud/Herinrichting N259

2.552

141

2.411

Dekk.res. Brug Corneliusstr. Welberg

128

6

122

Dekk.res. Verzw.asfaltwgn Boonhil, Kleine Bolspolder en Bijlandseweg buitengebied

267

12

255

Dekk.res.herinrichting haven de Heen

206

5

201

Dekk. Res. Civiele Kunstwerken

526

18

508

.

.

.

2024

2025

2026

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

-

-

8.153

-

-

8.153

-

-

8.153

2.387

2.387

2.387

5.297

5.297

5.297

10

10

10

459

459

459

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168

-

-

168

-

-

168

168

168

168

-

-

2.188

-

-

2.188

-

-

2.188

1.594

1.594

1.594

594

594

594

-

265

6.160

-

265

5.895

-

264

5.631

872

872

872

93

93

93

4

80

4

76

4

72

20

640

20

620

20

600

30

601

30

571

30

541

28

560

28

532

28

504

141

2.270

141

2.129

141

1.988

6

116

6

110

6

104

12

243

12

231

12

219

5

196

5

191

5

186

19

489

19

470

18

452

2023

Saldo per 1 januari

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

Reserve

Bestemmingsreserve overig

10.744

30

593

10.181

Res.begr.pl Steenbergseweg

348

30

378

Res. begraafplaats Zuideinde

4

4

Nog te besteden overheidsbijdragen

48

48

Kleedlok.buitensportaccommodaties

116

116

Reserve BTW-compensatiefonds

56

8

48

Res gemeenschapshuis D'oord

495

23

472

reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal

935

45

890

Reserve huisvesting

4.955

207

4.748

Res herinrichting bibliotheek

71

12

59

Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord

1.183

62

1.121

Res.div. kredieten investeringstaat 2009

120

10

110

Renovatie jachthaven/havenkantoor

1.355

69

1.286

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen

46

3

43

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen

125

27

98

Res.kunstgrasveld vv NVS

136

24

112

Res.kunstgrasveld sc Kruisland

153

27

126

Res. Renovatie Vraagwijzer

32

10

22

Dekk.res.camerabeveil.centrum

7

2

5

Reclamebelasting

5

-

5

Egalisatiereserve woonwagenbeleid

33

33

Reserve Bomenfonds

41

41

Reserve GVVP

224

53

171

Reserve Trainingsbaan Atletiek Steenbergen

85

11

74

Bestemmingsreserve spaarverlof personeel

171

171

Totaal reserves

28.213

30

1.128

27.115

2024

2025

2026

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

30

605

9.606

30

588

9.048

30

579

8.499

30

408

30

438

30

468

4

4

4

48

48

48

116

116

116

7

41

6

35

5

30

23

449

23

426

23

403

45

845

45

800

46

754

208

4.540

207

4.333

207

4.126

12

47

12

35

12

23

63

1.058

62

996

62

934

10

100

10

90

10

80

69

1.217

69

1.148

69

1.079

3

40

3

37

3

34

27

71

27

44

27

17

24

88

24

64

24

40

27

99

27

72

27

45

10

12

10

2

2

-

1

4

2

2

1

1

-

-

5

-

-

5

-

-

5

33

33

33

41

41

41

65

106

50

56

50

6

11

63

11

52

11

41

171

171

171

30

870

26.275

30

853

25.452

30

843

24.639