Begroting Sociaal Domein

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

PREVENTIE EN VRIJ TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN

Onderwijs

662.706

662.894

663.200

663.432

Bureau Leerplicht

12.746

12.934

13.240

13.472

Kinderopvang

15.000

15.000

15.000

15.000

Leerlingenvervoer

634.960

634.960

634.960

634.960

Volksgezondheid

809.392

803.495

810.186

817.971

Openbare gezondheidszorg

343.117

343.480

350.481

358.266

Jeugdgezondheidszorg

372.067

372.067

372.067

372.067

Centrum voor Jeugd en Gezin

94.208

87.948

87.638

87.638

Samenkracht en bugerparticipatie

1.342.129

1.341.706

1.340.213

1.340.173

Algemeen maatschappelijk werk

622.532

622.334

621.636

621.636

Ouderenwerk

160.794

160.769

160.680

160.680

Opvang verblijfsgerechtigden

48.146

48.121

48.032

48.032

Jeugd- en Jongerenwerk

380.556

380.492

380.266

380.266

Peuterspeelzalen

130.101

129.990

129.599

129.559

Eigen bijdragen

-

-

-

-

Wijkteams

975.855

935.852

935.838

935.838

Loket WMO

184.920

184.920

184.920

184.920

Loket Jeugd

607.815

607.815

607.815

607.815

Huisvesting Fabrieksdijk

183.120

143.117

143.103

143.103

MAATWERKVOORZIENINGEN

Wmo

6.969.569

6.980.366

7.016.758

7.025.758

Woningaanpassingen

Kosten verstrekkingen

328.600

332.332

335.198

335.198

Vervoersvoorzieningen KCV

Kosten verstrekkingen

364.000

371.500

406.500

415.500

Rolstoelen

Kosten verstrekkingen

573.000

573.000

573.000

573.000

Overige voorzieningen

Kosten verstrekkingen

5.000

5.000

5.000

5.000

Huishoudelijke zorg

Vergoeding van diensten

2.814.425

2.813.990

2.812.516

2.812.516

Begeleiding

Vergoeding van dienst

2.759.544

2.759.544

2.759.544

2.759.544

Eigen bijdragen

Bijdragen van particulieren

-155.000

-155.000

-155.000

-155.000

Persoonsgebonden budget

Bijdragen aan particulieren

280.000

280.000

280.000

280.000

Jeugd

3.941.155

3.941.988

3.942.865

3.942.865

Niet vrij toegankelijk jeugdzorg

Vergoeding van diensten

2.880.000

2.880.000

2.880.000

2.880.000

Jeugdzorgplus, zorg in instellingen

150.000

150.000

150.000

150.000

Landelijk gecontracteerde zorg

Vergoeding van diensten

55.200

55.200

55.200

55.200

Pleegzorg

Vergoeding van diensten

500.000

500.000

500.000

500.000

Persoonsgebonden budget

Bijdragen aan particulieren

50.000

50.000

50.000

50.000

Veiligheid Jeugdzorg (o.a. AMHK)

Bijdrage aan GR

305.955

306.788

307.665

307.665

Inkomensregelingen

6.684.556

6.607.272

6.609.681

6.611.840

Bijdrage aan de ISD

Bijdrage aan GR

1.244.252

1.249.284

1.251.693

1.253.852

Bijstandsbesluit zelfstandigen

2.550

2.550

2.550

2.550

Algemene bestaanskosten WWB

Uitkeringen

5.437.754

5.355.438

5.355.438

5.355.438

Begeleide participatie

3.128.100

2.952.795

2.903.836

2.768.945

Bijdrage aan WVS

Bijdrage aan GR

2.793.560

2.618.255

2.569.296

2.434.405

Reintegratietrajecten

Bijdrage aan GR

334.540

334.540

334.540

334.540

Armoedebeleid/gemeentelijke minimabeleid

699.200

699.200

674.200

674.200

Bijzondere bijstand

Uitkeringen

455.200

455.200

430.200

430.200

Kwijtscheldingen gemeentelijke belasting

Kwijtschelding

189.000

189.000

189.000

189.000

Gemeentelijke kredietbank

Subsidies en bijdragen

55.000

55.000

55.000

55.000

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

1.415.357

1.415.357

1.415.357

1.415.357

Onderwijs

11.597

11.597

11.597

11.597

Volksgezondheid

56.536

56.536

56.536

56.536

Samenkracht en burgerparticipatie

362.372

362.372

362.372

362.372

Wijkteams

954.169

954.169

954.169

954.169

Inkomensregelingen en participatie

18.603

18.603

18.603

18.603

Armoede / minimabeleid

12.080

12.080

12.080

12.080

Totaal

26.628.019

26.340.925

26.312.134

26.196.379