Begroting Sociaal Domein

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

PREVENTIE EN VRIJ TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN

Onderwijs

662.894

663.200

663.432

664.432

Bureau Leerplicht

12.934

13.240

13.472

14.472

Kinderopvang

15.000

15.000

15.000

15.000

Leerlingenvervoer

634.960

634.960

634.960

634.960

Volksgezondheid

1.132.368

1.143.059

1.144.844

1.153.844

Openbare gezondheidszorg

303.480

310.481

318.266

318.266

Jeugdgezondheidszorg

740.940

744.940

738.940

747.940

Centrum voor Jeugd en Gezin

87.948

87.638

87.638

87.638

Samenkracht en bugerparticipatie

1.236.141

1.234.648

1.231.281

1.231.142

Algemeen maatschappelijk werk

496.193

495.495

495.495

495.495

Ouderenwerk

165.480

165.391

165.391

165.391

Opvang verblijfsgerechtigden

61.311

61.222

61.222

61.222

Jeugd- en Jongerenwerk

384.842

384.616

381.249

381.110

Peuterspeelzalen

128.315

127.924

127.924

127.924

Eigen bijdragen

-

-

-

-

Wijkteams

832.859

832.845

832.845

829.831

Loket WMO

184.920

184.920

184.920

184.920

Loket Jeugd

507.815

507.815

507.815

507.815

Huisvesting Fabrieksdijk

140.124

140.110

140.110

137.096

MAATWERKVOORZIENINGEN

Wmo

7.418.763

7.455.155

7.464.155

7.464.155

Woningaanpassingen

Kosten verstrekkingen

332.332

335.198

335.198

335.198

Vervoersvoorzieningen KCV

Kosten verstrekkingen

386.500

421.500

430.500

430.500

Rolstoelen

Kosten verstrekkingen

573.000

573.000

573.000

573.000

Overige voorzieningen

Kosten verstrekkingen

5.000

5.000

5.000

5.000

Huishoudelijke zorg

Vergoeding van diensten

3.122.156

3.120.682

3.120.682

3.120.682

Begeleiding

Vergoeding van dienst

2.934.775

2.934.775

2.934.775

2.934.775

Eigen bijdragen

Bijdragen van particulieren

-155.000

-155.000

-155.000

-155.000

Persoonsgebonden budget

Bijdragen aan particulieren

220.000

220.000

220.000

220.000

Jeugd

3.950.988

3.851.865

3.251.865

3.251.865

Niet vrij toegankelijk jeugdzorg

Vergoeding van diensten

3.264.000

3.164.000

2.564.000

2.564.000

Jeugdzorgplus, zorg in instellingen

150.000

150.000

150.000

150.000

Landelijk gecontracteerde zorg

Vergoeding van diensten

55.200

55.200

55.200

55.200

Pleegzorg

Vergoeding van diensten

170.000

170.000

170.000

170.000

Persoonsgebonden budget

Bijdragen aan particulieren

5.000

5.000

5.000

5.000

Veiligheid Jeugdzorg (o.a. AMHK)

Bijdrage aan GR

306.788

307.665

307.665

307.665

Inkomensregelingen

6.543.272

6.546.681

6.550.840

6.556.840

Bijdrage aan de ISD

Bijdrage aan GR

1.335.284

1.338.693

1.342.852

1.348.852

Bijstandsbesluit zelfstandigen

2.550

2.550

2.550

2.550

Algemene bestaanskosten WWB

Uitkeringen

5.205.438

5.205.438

5.205.438

5.205.438

Begeleide participatie

3.177.338

3.078.118

2.922.935

2.872.183

Bijdrage aan WVS

Bijdrage aan GR

2.842.798

2.743.578

2.588.395

2.537.643

Reintegratietrajecten

Bijdrage aan GR

334.540

334.540

334.540

334.540

Armoedebeleid/gemeentelijke minimabeleid

924.200

984.200

989.200

989.200

Bijzondere bijstand

Uitkeringen

680.200

740.200

745.200

745.200

Kwijtscheldingen gemeentelijke belasting

Kwijtschelding

189.000

189.000

189.000

189.000

Gemeentelijke kredietbank

Subsidies en bijdragen

55.000

55.000

55.000

55.000

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

1.399.345

1.399.345

1.399.345

1.399.345

Onderwijs

30.550

30.550

30.550

30.550

Volksgezondheid

44.852

44.852

44.852

44.852

Samenkracht en burgerparticipatie

266.541

266.541

266.541

266.541

Wijkteams

1.014.335

1.014.335

1.014.335

1.014.335

Inkomensregelingen en participatie

31.583

31.583

31.583

31.583

Armoede / minimabeleid

11.484

11.484

11.484

11.484

Totaal

27.278.168

27.189.116

26.450.742

26.412.837