Begroting Sociaal Domein

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

PREVENTIE EN VRIJ TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN

Onderwijs

724.200

724.432

725.432

726.432

Bureau Leerplicht

15.240

15.472

16.472

17.472

Kinderopvang

15.000

15.000

15.000

15.000

Leerlingenvervoer

693.960

693.960

693.960

693.960

Volksgezondheid

1.320.572

1.342.357

1.364.357

1.386.357

Openbare gezondheidszorg

348.281

376.066

389.066

411.066

Jeugdgezondheidszorg

843.256

837.256

846.256

846.256

Centrum voor Jeugd en Gezin

129.035

129.035

129.035

129.035

Samenkracht en bugerparticipatie

1.208.581

1.205.214

1.205.075

1.205.075

Algemeen maatschappelijk werk

496.014

496.014

496.014

496.014

Ouderenwerk

165.541

165.541

165.541

165.541

Opvang verblijfsgerechtigden

89.662

89.662

89.662

89.662

Jeugd- en Jongerenwerk

389.287

385.920

385.781

385.781

Peuterspeelzalen

68.077

68.077

68.077

68.077

Eigen bijdragen

-

-

-

-

Wijkteams

878.977

878.977

875.963

867.588

Loket WMO

184.920

184.920

184.920

184.920

Loket Jeugd

557.815

557.815

557.815

557.815

Huisvesting Fabrieksdijk

136.242

136.242

133.228

124.853

MAATWERKVOORZIENINGEN

Wmo

8.660.344

8.669.344

8.669.344

8.669.344

Woningaanpassingen

Kosten verstrekkingen

335.198

335.198

335.198

335.198

Vervoersvoorzieningen KCV

Kosten verstrekkingen

447.500

456.500

456.500

456.500

Rolstoelen

Kosten verstrekkingen

573.000

573.000

573.000

573.000

Overige voorzieningen

Kosten verstrekkingen

5.000

5.000

5.000

5.000

Huishoudelijke zorg

Vergoeding van diensten

3.712.529

3.712.529

3.712.529

3.712.529

Begeleiding

Vergoeding van dienst

3.522.117

3.522.117

3.522.117

3.522.117

Eigen bijdragen

Bijdragen van particulieren

-155.000

-155.000

-155.000

-155.000

Persoonsgebonden budget

Bijdragen aan particulieren

220.000

220.000

220.000

220.000

Jeugd

4.255.319

3.537.319

3.537.319

3.537.319

Niet vrij toegankelijk jeugdzorg

Vergoeding van diensten

3.369.454

2.669.454

2.669.454

2.669.454

Jeugdzorgplus, zorg in instellingen

322.000

304.000

304.000

304.000

Landelijk gecontracteerde zorg

Vergoeding van diensten

55.200

55.200

55.200

55.200

Pleegzorg

Vergoeding van diensten

170.000

170.000

170.000

170.000

Persoonsgebonden budget

Bijdragen aan particulieren

5.000

5.000

5.000

5.000

Veiligheid Jeugdzorg (o.a. AMHK)

Bijdrage aan GR

333.665

333.665

333.665

333.665

Inkomensregelingen

6.777.681

6.788.840

6.802.840

6.817.840

Bijdrage aan de ISD

Bijdrage aan GR

1.569.693

1.580.852

1.594.852

1.609.852

Bijstandsbesluit zelfstandigen

2.550

2.550

2.550

2.550

Algemene bestaanskosten WWB

Uitkeringen

5.205.438

5.205.438

5.205.438

5.205.438

Begeleide participatie

3.497.543

3.200.018

3.156.600

3.078.719

Bijdrage aan WVS

Bijdrage aan GR

3.163.003

2.865.478

2.822.060

2.744.179

Reintegratietrajecten

Bijdrage aan GR

334.540

334.540

334.540

334.540

Armoedebeleid/gemeentelijke minimabeleid

950.200

955.200

718.950

640.200

Bijzondere bijstand

Uitkeringen

740.200

745.200

508.950

430.200

Kwijtscheldingen gemeentelijke belasting

Kwijtschelding

155.000

155.000

155.000

155.000

Gemeentelijke kredietbank

Subsidies en bijdragen

55.000

55.000

55.000

55.000

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

1.482.731

1.482.731

1.482.731

1.482.731

Onderwijs

32.418

32.418

32.418

32.418

Volksgezondheid

75.469

75.469

75.469

75.469

Samenkracht en burgerparticipatie

204.616

204.616

204.616

204.616

Wijkteams

1.141.311

1.141.311

1.141.311

1.141.311

Inkomensregelingen en participatie

20.164

20.164

20.164

20.164

Armoede / minimabeleid

8.753

8.753

8.753

8.753

Totaal

29.756.148

28.784.432

28.538.611

28.411.605