Meerjarenoverzicht structurele mutaties reserves

2024

2025

2026

2027

Reserve

ter dekking van

Toevoeg-ingen

Onttrek-kingen

Toevoeg-ingen

Onttrek-kingen

Toevoeg-ingen

Onttrek-kingen

Toevoeg-ingen

Onttrek-kingen

Begraafplaats Steenbergseweg

toekomstig onderhoud

29.979

29.979

29.979

29.979

BTW compensatiefonds

korting bcf

7.166

6.091

5.177

4.401

Gemeenschapshuis D'oord

kapitaallast invest.

22.512

22.512

22.512

22.512

Vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal

kapitaallast invest.

45.059

45.059

45.059

45.059

Huisvesting

kapitaallast invest.

207.277

207.277

207.277

207.277

Herinrichting bibliotheek

kapitaallast invest.

11.911

11.911

11.911

11.911

Sportpark Noordlangeweg Dinteloord

kapitaallast invest.

62.416

62.416

62.416

62.416

Div. kredieten investeringstaat 2009

kapitaallast invest.

10.200

10.200

10.200

10.200

Renovatie jachthaven/havenkantoor

kapitaallast invest.

69.298

69.298

69.298

69.298

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen

kapitaallast invest.

2.678

2.678

2.678

2.678

Kunstgrasveld vv Steenbergen

kapitaallast invest.

27.284

27.284

27.284

15.864

Kunstgrasveld vv NVS

kapitaallast invest.

24.372

24.372

24.372

24.372

Kunstgrasveld sc Kruisland

kapitaallast invest.

26.901

26.901

26.901

26.901

Aanleg ecologische verbindingszones

kapitaallast invest.

20.000

20.000

20.000

20.000

Res.groot onderhoud havenkanaal D'oord

kapitaallast invest.

29.800

29.800

29.800

29.800

Herinrichting/groot onderhoud N259

kapitaallast invest.

126.808

126.808

126.808

126.808

Centrumhaven Dinteloord

kapitaallast invest.

28.000

28.000

28.000

28.000

Herinrichting dorpsplein NV 2017

kapitaallast invest.

4.380

4.380

4.380

4.380

Bouwkundige.aanpass.Vraagwijzer (fabrieksdijk 6)

kapitaallast invest.

10.077

10.077

1.862

Camerabeveiliging centrum St'bergen

kapitaallast invest.

1.500

1.500

1.500

1.250

Brug Corneliusstr. Welberg

kapitaallast invest.

6.000

6.000

6.000

6.000

Verzw.asfaltwgn Boonhil, Kleine Bolspolder en Bijlandseweg buitengebied

kapitaallast invest.

12.152

12.152

12.152

12.152

Herinrichting haven de Heen

kapitaallast invest.

5.000

5.000

5.000

5.000

Civiele kunstwerken

kapitaallast invest.

18.398

18.398

18.398

18.398

Trainingsbaan atletiek Steenbergen

kapitaallast invest.

10.664

10.664

10.664

10.664

Totaal

29.979

789.853

29.979

788.778

29.979

779.649

29.979

765.341