Meerjarenbegroting op kostensoort

Lasten (U)/ Baten (I)

Categorie

Omschrijving categorie

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten (U)

11

Salarissen en sociale lasten

15.844.245

15.726.245

15.736.245

15.736.245

21

Belastingen

273.235

273.235

273.235

273.235

32

Duurzame goederen

5.473.545

5.819.628

2.897.627

1.557.032

341

Sociale uitkeringen in natura

12.433.805

12.346.648

11.519.474

11.519.474

351

Ingeleend personeel

844.696

824.696

824.696

824.696

38

Overige goederen en diensten

15.557.231

14.895.603

14.703.524

14.192.636

411

Sociale uitkeringen in geld

6.049.484

6.109.484

6.144.484

6.144.484

42

Subsidies

2.383.594

2.383.594

2.383.594

2.383.594

431

Inkomensoverdrachten - Rijk

181.017

181.017

181.017

181.017

432

Inkomensoverdrachten - gemeenten

198.000

200.081

200.081

200.081

433

Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

7.210.557

7.219.105

7.107.887

7.130.135

436

Inkomensoverdrachten - overige overheden

83.893

83.893

83.893

83.893

438

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

585.653

585.653

585.653

585.653

448

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

189.000

189.000

189.000

189.000

449

Kapitaaloverdrachten - onverdeeld

18.700

18.700

18.700

18.700

51

Rente

198.650

328.800

321.950

315.100

71

Mutatie reserves

29.979

29.979

29.979

29.979

72

Mutatie voorzieningen

1.940.685

1.940.685

1.940.685

1.940.685

73

Afschrijvingen

3.520.215

3.595.552

3.661.123

3.731.311

74

Toegerekende reële en bespaarde rente

-

-

-

-

75

Overige verrekeningen

-2.602.691

-2.075.169

-370.728

-618.794

Totaal Lasten

70.413.493

70.676.429

68.432.119

66.418.156

Baten (I)

221

Belastingen op producenten

5.522.253

5.522.253

5.522.253

5.522.253

222

Belastingen op huishoudens

1.754.786

1.783.082

1.811.892

1.849.132

31

Grond

2.963.795

3.837.400

2.619.840

1.031.179

32

Duurzame goederen

2.150

2.150

2.150

2.150

33

Pachten

117.027

117.027

117.027

117.027

342

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

155.000

155.000

155.000

155.000

36

Huren

533.163

533.163

533.163

533.163

37

Leges en andere rechten

5.138.371

5.139.259

5.109.337

5.088.149

38

Overige goederen en diensten

589.528

589.528

589.528

589.528

412

Verhaal sociale uitkeringen in geld

131.846

131.846

131.846

131.846

431

Inkomensoverdrachten - Rijk

51.478.141

52.868.359

53.267.159

50.396.712

438

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

35.000

35.000

35.000

35.000

444

Kapitaaloverdrachten - provincies

40.000

40.000

40.000

40.000

448

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

488.829

488.829

488.829

488.829

51

Rente

60.513

61.145

61.775

62.399

52

Dividenden en winsten

26.000

26.000

26.000

26.000

71

Mutatie reserves

1.038.809

869.045

852.969

843.840

72

Mutatie voorzieningen

467.282

296.343

152.351

134.949

75

Overige verrekeningen

-

-

-

-

Totaal Baten

70.542.493

72.495.429

71.516.119

67.047.156

Saldo

129.000

1.819.000

3.084.000

629.000