Meerjarenbegroting op kostensoort

Lasten (U)/ Baten (I)

Categorie

Omschrijving categorie

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten (U)

11

Salarissen en sociale lasten

17.685.617

17.336.892

17.326.392

17.326.392

21

Belastingen

328.311

328.311

328.311

328.311

32

Duurzame goederen

6.541.903

6.570.066

2.665.406

1.490.236

341

Sociale uitkeringen in natura

13.846.466

12.901.292

12.901.292

12.901.292

351

Ingeleend personeel

970.896

900.896

900.896

900.896

38

Overige goederen en diensten

15.219.499

14.452.330

14.029.863

14.065.929

411

Sociale uitkeringen in geld

6.109.484

6.144.484

5.908.234

5.829.484

42

Subsidies

2.402.410

2.402.410

2.402.410

2.402.410

431

Inkomensoverdrachten - Rijk

181.017

181.017

181.017

181.017

432

Inkomensoverdrachten - gemeenten

1.960.051

1.974.439

1.988.439

2.003.439

433

Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

6.886.060

6.679.112

6.729.694

6.744.813

436

Inkomensoverdrachten - overige overheden

362.893

362.893

362.893

362.893

438

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

585.653

585.653

585.653

585.653

448

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

155.000

155.000

155.000

155.000

449

Kapitaaloverdrachten - onverdeeld

18.700

18.700

18.700

18.700

51

Rente

331.300

324.450

317.600

310.750

71

Mutatie reserves

29.979

459.979

29.979

29.979

72

Mutatie voorzieningen

2.037.100

2.037.100

2.037.100

2.037.100

73

Afschrijvingen

3.384.031

3.525.781

3.535.963

3.702.538

74

Toegerekende reële en bespaarde rente

-

-

-

-

75

Overige verrekeningen

-4.578.843

-2.844.659

1.704.055

-1.582.550

Totaal Lasten

74.457.527

74.496.146

74.108.897

69.794.282

Baten (I)

221

Belastingen op producenten

5.825.023

5.825.023

5.825.023

5.825.023

222

Belastingen op huishoudens

1.906.003

1.919.638

1.933.273

1.946.895

31

Grond

2.045.033

3.837.216

4.495.972

20.250

32

Duurzame goederen

2.150

2.150

2.150

2.150

33

Pachten

117.027

117.027

117.027

117.027

342

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

155.000

155.000

155.000

155.000

36

Huren

530.439

530.439

530.439

530.439

37

Leges en andere rechten

5.126.023

5.078.780

5.066.121

5.058.432

38

Overige goederen en diensten

572.328

572.328

572.328

572.328

412

Verhaal sociale uitkeringen in geld

131.846

131.846

131.846

131.846

431

Inkomensoverdrachten - Rijk

56.949.686

57.074.358

52.794.330

53.073.865

438

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

35.000

35.000

35.000

35.000

444

Kapitaaloverdrachten - provincies

40.000

40.000

40.000

40.000

448

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

548.829

548.829

548.829

548.829

51

Rente

76.570

78.801

80.949

83.100

52

Dividenden en winsten

29.000

29.000

29.000

29.000

71

Mutatie reserves

854.853

838.777

994.648

980.340

72

Mutatie voorzieningen

307.697

321.120

256.578

273.948

74

Toegerekende reële en bespaarde rente

39.758

9.922

-4.780

9.167

Totaal Baten

75.292.265

77.145.254

73.603.733

69.432.639

Saldo

834.738

2.649.108

-505.164

-361.643