6. Wat mag het kosten?

Programma 5 B&D: overzicht lasten en baten
(* € 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Bestuur

2.214

1.749

2.004

1.892

1.898

1.917

Ondersteuning organisatie

10.480

11.096

12.101

11.712

11.369

11.370

Burgerzaken

904

975

1.132

1.130

1.130

1.126

Treasury

92

101

372

365

358

351

OZB woningen

480

303

449

379

379

379

Overige baten en lasten

66

1.324

402

737

961

1.241

Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening

44

-

-

430

-

-

Totaal lasten

14.280

15.549

16.459

16.645

16.096

16.384

Baten

Bestuur

-

-

122

11

-

-

Ondersteuning organisatie

254

158

158

158

158

158

Burgerzaken

287

444

444

444

444

444

Treasury

127

87

106

108

110

112

Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds

46.006

45.569

51.007

51.361

47.082

47.361

OZB woningen

3.213

3.181

3.350

3.350

3.350

3.350

OZB niet-woningen

2.083

2.187

2.305

2.305

2.305

2.305

Belastingen overige

68

85

96

96

96

96

Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening

889

398

216

215

429

428

Totaal baten

52.927

52.107

57.802

58.046

53.972

54.253

Saldo

38.647

36.558

41.343

41.400

37.877

37.869

Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit worden gehaald.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.

Overzicht incidentele baten en lasten

2024

2025

2026

2027

5. Programma bestuur en dienstverlening

Taakveld

Toelichting

Lasten

Subtotaal lasten

-

-

-

-

Toevoegingen reserves

Totaal lasten

-

-

-

-

Baten

Subtotaal baten

-

-

-

-

Onttrekkingen reserves

5. Programma bestuur en dienstverlening

215.943

214.867

213.953

212.927

Waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-215.943

-214.867

-213.953

-212.927

Mutaties reserves

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

-

-

-

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Investeringen

Investeringen 2024

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Bestuur en Dienstverlening

60400801 Beveiligingsinstallatie gemeentehuis

Aangepast

65.000

4.333

15 jaar

60450000 Renovatie dak werkplaats

n.v.t.

52.812

2.112

25 jaar

Kpl. Rollend materieel

Renault Master met veegvuil

n.v.t.

55.000

9.167

6 jaar

Renault Master met veegvuil

n.v.t.

55.000

9.167

6 jaar

Hefblok ondergrondse containers

n.v.t.

11.000

1.571

7 jaar

Tractor John Deere met borstel multi

n.v.t.

80.000

16.000

5 jaar

Veegmachine Bucher

n.v.t.

250.000

31.250

8 jaar

TOTAAL 2024

568.812

73.601

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2025

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Bestuur en Dienstverlening

60400801 Verv. ledverlichting gemeentehuis

n.v.t.

253.906

16.927

15 jaar

60450000 Verv. asfalt werkplaats

Aangepast

165.038

6.602

25 jaar

Kpl. Rollend materieel

Renault Master met kraantje

n.v.t.

57.000

8.143

7 jaar

Renault Master met kraantje

n.v.t.

57.000

8.143

7 jaar

Renault Master

n.v.t.

48.000

6.857

7 jaar

Bestelbus gesloten (Renault)

n.v.t.

36.000

5.143

7 jaar

Ford connect

n.v.t.

36.000

5.143

7 jaar

Trafficbus (Renault)

n.v.t.

39.000

4.875

8 jaar

Veegmachine Bucher

n.v.t.

250.000

31.250

8 jaar

Sneeuwploeg

n.v.t.

18.000

1.800

10 jaar

Vorkheftruck Gemeentewerf

n.v.t.

38.000

4.750

8 jaar

Tractor New Holland met toebehoren

n.v.t.

38.000

7.600

5 jaar

Kubota maaier

n.v.t.

14.000

2.800

5 jaar

Houtversnipperaar met motor wijkteam

n.v.t.

22.000

3.667

6 jaar

Houtversnipperaar met motor wijkteam

n.v.t.

22.000

3.667

6 jaar

TOTAAL 2025

1.093.944

117.365

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2026

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Bestuur en Dienstverlening

60400801 CV ketel gemeentehuis

n.v.t.

66.016

4.401

15 jaar

Kpl. Rollend materieel

Tractor John Deere

n.v.t.

80.000

13.333

6 jaar

Scania vrachtwagen

n.v.t.

250.000

25.000

10 jaar

Ford connect

n.v.t.

36.000

5.143

7 jaar

Ferrari frees met toebehoren

n.v.t.

12.000

1.500

8 jaar

Renault Master met kraantje

n.v.t.

59.000

8.429

7 jaar

Sneeuwploeg

n.v.t.

18.000

1.800

10 jaar

Waterwagen

n.v.t.

16.000

1.333

12 jaar

Renault Master met kiepbak

n.v.t.

62.000

7.750

8 jaar

Klepelmaaier mc connel

n.v.t.

32.000

5.333

6 jaar

Klepelmaaier

n.v.t.

16.000

2.667

6 jaar

Bus wijkteam zuid

n.v.t.

50.000

7.143

7 jaar

TOTAAL 2026

697.016

83.832

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2027

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Bestuur en Dienstverlening

60450000 Verwarminginstallatie werkplaats

n.v.t.

18.180

1.212

15 jaar

Kpl. Rollend materieel

TS Houtsnipperaar

n.v.t.

42.000

8.400

5 jaar

Scania vrachtwagen

n.v.t.

250.000

25.000

10 jaar

Ford connect

n.v.t.

37.000

5.286

7 jaar

Ford connect

n.v.t.

37.000

5.286

7 jaar

Renault Clio binnendienst

n.v.t.

32.000

4.571

7 jaar

Renault Master

n.v.t.

52.000

6.500

8 jaar

Ford Transit

n.v.t.

52.000

7.429

7 jaar

New Holland

n.v.t.

80.000

13.333

6 jaar

Renault Master

n.v.t.

52.000

6.500

8 jaar

Kubota RTV

n.v.t.

28.000

3.500

8 jaar

TOTAAL 2027

680.180

87.017

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

.

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

West-Brabants Archief

Levert een bijdrage aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Daarnaast dient de organisatie te voorzien in het oppakken van nieuwe taken rondom het E-depot.

Regio West Brabant

Levert – in samenwerking met de gemeenten – een bijdrage bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken. In deze regeling zijn ondergebracht het SES (Sociaal Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio Breda, GGA (gebiedsgerichte aanpak) en het Mobiliteitscentrum West-Brabant.

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief, procesmatig en duurzaam gebied t.b.v. inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten.