6. Wat mag het kosten?

Programma 5 B&D: overzicht lasten en baten
(* € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Bestuur

1.469

1.815

1.749

1.800

1.803

1.814

Ondersteuning organisatie

9.901

9.579

11.096

10.499

10.479

9.919

Burgerzaken

821

874

975

975

974

974

Treasury

53

24

101

102

104

105

Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds

5

-

-

-

-

-

OZB woningen

425

328

303

303

303

303

Overige baten en lasten

110

406

1.324

1.519

1.821

2.061

Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening

66

58

-

-

-

-

Totaal lasten

12.850

13.084

15.549

15.198

15.484

15.175

Baten

Ondersteuning organisatie

72

640

158

158

158

158

Burgerzaken

258

444

444

444

444

444

Treasury

69

49

87

87

88

88

Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds

40.120

42.216

45.569

46.744

47.209

44.266

OZB woningen

2.974

3.044

3.181

3.181

3.181

3.181

OZB niet-woningen

2.017

2.098

2.187

2.187

2.187

2.187

Belastingen overige

65

85

85

85

85

85

Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening

1.384

615

398

216

215

214

Totaal baten

46.959

49.190

52.107

53.101

53.565

50.622

Saldo

34.109

36.107

36.558

37.902

38.081

35.447

Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.

Overzicht incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

5. Programma bestuur en dienstverlening

Taakveld

Toelichting

Lasten

Personeel en organisatie

Benodigd voor transformatie 2023

181.000

De transitie is een omvangrijk proces en loopt t/m 2023, die financieel geleidelijk structureel wordt ingebed in de organisatie. Hiervoor is gedurende 3 jaar een inzet van tijdelijk personeel noodzakelijk.

Subtotaal lasten

181.000

-

-

-

Toevoegingen reserves

Totaal lasten

181.000

-

-

-

Baten

Subtotaal baten

-

-

-

-

Onttrekkingen reserves

5. Programma bestuur en dienstverlening

398.207

215.943

214.867

213.953

Waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-217.207

-215.943

-214.867

-213.953

Mutaties reserves

181.000

-

-

-

Totaal baten

181.000

-

-

-

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

-

-

-

-

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Investeringen

Investeringen 2023

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Bestuur en Dienstverlening

60400801 Draaideur gemeentehuis

70.078

4.672

15 jaar

*

Kpl. Rollend materieel

Ransomes cirkelmaaier

52.000

10.400

5 jaar

Bladveger

16.000

1.600

10 jaar

Carrerro met maaidek

40.000

5.714

7 jaar

Zeroturn

24.000

4.800

5 jaar

Zeroturn

24.000

4.800

5 jaar

Rioolreiniger

24.000

2.400

10 jaar

Auto handhaving

45.000

5.625

8 jaar

**

TOTAAL 2023

295.078

40.011

Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht

Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2023:

*Investeringskrediet nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 70.078, jaarlijkse kapitaallasten € 4.672

Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.

**Investeringskrediet auto handhaving, jaarlijkse kapitaallasten € 5.625

In de Perspectiefnota 2023-2026 was de aanschaf van de auto handhaving voor 2024 opgenomen. Doordat de huidige auto handhaving in slechte staat verkeerd, wordt voorgesteld deze in 2023 aan te schaffen.

Investeringen 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Bestuur en Dienstverlening

60400801 Beveiligingsinstallatie gemeentehuis

50.781

3.385

15 jaar

*

60450000 Renovatie dak werkplaats

52.812

2.112

25 jaar

*

Kpl. Rollend materieel

Renault Master met veegvuil

55.000

9.167

6 jaar

Renault Master met veegvuil

55.000

9.167

6 jaar

Hefblok ondergrondse containers

11.000

1.571

7 jaar

Veegmachine Bucher

220.000

27.500

8 jaar

Tractor John Deere met borstel multi

80.000

16.000

5 jaar

TOTAAL 2024

524.593

68.903

Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht

Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2024:

*Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 103.593, jaarlijkse kapitaallasten € 5.498

Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.

Investeringen 2025

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Bestuur en Dienstverlening

60400801 Verv. ledverlichting gemeentehuis

253.906

16.927

15 jaar

*

60450000 Verv. asfalt werkplaats

126.953

5.078

25 jaar

*

Kpl. Rollend materieel

Renault Master met kraantje

57.000

8.143

7 jaar

Renault Master met kraantje

57.000

8.143

7 jaar

Renault Master

48.000

6.857

7 jaar

Ford connect

33.000

4.714

7 jaar

Bestelbus gesloten (Renault)

36.000

5.143

7 jaar

Trafficbus (Renault)

36.000

4.500

8 jaar

Veegmachine Bucher

220.000

27.500

8 jaar

Sneeuwploeg

14.000

1.400

10 jaar

Vorkheftruck Gemeentewerf

36.000

4.500

8 jaar

Tractor John Deere

70.000

11.667

6 jaar

Tractor New Holland met toebehoren

30.000

6.000

5 jaar

Kubota maaier

12.000

2.400

5 jaar

Houtversnipperaar met motor wijkteam

18.000

3.000

6 jaar

Houtversnipperaar met motor wijkteam

18.000

3.000

6 jaar

TOTAAL 2025

1.065.859

118.972

Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht

Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2025:

*Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 190.430, jaarlijkse kapitaallasten € 22.005

Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.

Investeringen 2026

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Bestuur en Dienstverlening

60400801 CV ketel gemeentehuis

66.016

4.401

15 jaar

*

Kpl. Rollend materieel

Scania vrachtwagen

250.000

25.000

10 jaar

Ford connect

33.000

4.714

7 jaar

Ferrari frees met toebehoren

10.000

1.250

8 jaar

Renault Master met kraantje

57.000

8.143

7 jaar

Sneeuwploeg

14.000

1.400

10 jaar

Auto handhaving

40.000

5.714

7 jaar

TS Houtsnipperaar

35.000

7.000

5 jaar

Waterwagen

14.000

1.167

12 jaar

Renault Master met kiepbak

60.000

7.500

8 jaar

Klepelmaaier mc connel

30.000

5.000

6 jaar

Klepelmaaier

14.000

2.333

6 jaar

Bus wijkteam zuid

46.000

6.571

7 jaar

TOTAAL 2026

669.016

80.194

Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht

Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2026:

*Investeringskrediet nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 66.016, jaarlijkse kapitaallasten € 4.401

Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

West-Brabants Archief

Levert een bijdrage aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Daarnaast dient de organisatie te voorzien in het oppakken van nieuwe taken rondom het E-depot.

Regio West Brabant

Levert – in samenwerking met de gemeenten – een bijdrage bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken. In deze regeling zijn ondergebracht het SES (Sociaal Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio Breda, GGA (gebiedsgerichte aanpak) en het Mobiliteitscentrum West-Brabant.

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief, procesmatig en duurzaam gebied op het terrein van inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.