3.Onze ambitie

Voor dit programma zijn geen nieuwe collegeprioriteiten opgenomen. Wij zetten de lijn voort die is ingezet. Vanuit het programma Organisatieontwikkeling dat eind 2023 is afgerond houden we onze organisatiedoelen voor ogen en continueren we een aantal projecten:

  • Strategische HR agenda
  • Doorontwikkeling van de Bedrijfsvoering
  • Datamanagement & analyse