4. Welke acties pakken we op binnen bestaand beleid?

Dienstverlening

Dienstverlening is van de gehele organisatie en daarom een organisatie-breed thema. We staan de komende jaren voor vele stevige uitdagingen door nieuwe wetgeving, participatie en toenemende behoefte aan digitale dienstverlening. Dit vraagt van de medewerkers om vanuit het perspectief van onze inwoners, ondernemers en organisatie te denken en te handelen. Ondanks de uitgebreide aandacht voor digitale dienstverlening moeten we ook zeker de persoonlijke dienstverlening niet uit het oog verliezen. Daarbij is het belangrijk om te blijven investeren in onze medewerkers. We maken duidelijke beloftes aan onze inwoners en komen deze na. Om onze dienstverlening draaiende te houden is ook continue professionalisering en doorontwikkeling van het applicatielandschap noodzakelijk. Daarnaast is er toenemende behoefte aan specialisme op gebied van business intelligence (hoe benutten we onze data optimaal?). Om adequaat te reageren op de diverse ontwikkelingen en behoeften blijft de gemeente werken aan een eigentijdse dienstverlening. Dit doen we op basis van de door de raad in 2019 vastgestelde Visie Dienstverlening. Ook zien we mogelijkheden om de inrichting van de publiekshal meer aan te laten sluiten bij de gemeentelijke dienstverlening van de toekomst. Dit wordt meegenomen in het inrichtingsplan van het gemeentehuis.

De concrete actie voor 2023 is:

  • Wij geven uitvoering aan het herijkte uitvoeringsprogramma dienstverlenging.