6. Wat mag het kosten?

Programma 3 L&D: overzicht lasten en baten
(* € 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Crisisbeheersing en brandweer

1.588

1.595

1.672

1.735

1.787

1.839

Openbare orde en veiligheid

801

940

1.040

1.029

1.027

1.027

Wonen en bouwen

1.151

1.124

1.374

938

936

936

Milieubeheer

942

837

1.041

1.029

1.051

1.075

Sportaccommodaties

1.447

1.386

1.480

1.483

1.457

1.455

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

2.557

2.944

2.058

3.827

4.471

9

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

570

-

6

-

-

-

Ruimte en leefomgeving

2.579

829

1.110

1.035

1.035

1.035

Afval

3.825

3.299

3.283

3.236

3.223

3.215

Verkeer en vervoer

5.003

5.173

4.974

4.997

4.864

4.821

Riolering

1.471

1.577

1.567

1.623

1.569

1.567

Openb.groen en (openlucht)recreatie

2.131

2.386

2.977

2.897

2.818

2.792

Begraafplaatsen en crematoria

75

90

96

96

96

96

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

34

30

30

30

30

30

Totaal lasten

24.174

22.209

22.708

23.954

24.365

19.897

Baten

Crisisbeheersing en brandweer

50

-

-

-

-

-

Openbare orde en veiligheid

11

18

18

18

18

18

Wonen en bouwen

834

717

717

717

717

717

Milieubeheer

41

-

-

-

-

-

Sportaccommodaties

532

419

448

448

448

448

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

2.385

2.944

2.058

3.827

4.471

9

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

524

-

6

-

-

-

Ruimte en leefomgeving

1.582

220

220

220

220

220

Afval

4.649

4.271

4.270

4.223

4.210

4.202

Verkeer en vervoer

290

267

130

130

130

130

Riolering

1.990

2.084

2.090

2.229

2.188

2.219

Openb.groen en (openlucht)recreatie

58

7

7

7

7

7

Begraafplaatsen en crematoria

43

78

78

78

78

78

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

1.374

479

477

462

412

401

Totaal baten

14.363

11.504

10.521

12.359

12.900

8.450

Saldo

-9.811

-10.705

-12.187

-11.594

-11.464

-11.447

Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit worden gehaald.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.

Overzicht incidentele baten en lasten

2024

2025

2026

2026

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

Taakveld

Toelichting

Lasten

Milieubeheer

Onderzoek innovatieve alternatieven duurzame energieopwekking

15.000

Milieubeheer

Onderzoek stimulatie energiebesparende maatregelen

10.000

Milieubeheer

Campagne bewustwording houtstook voor milieu

10.000

Ruimte en leefomgeving

Onderzoek kleine windmolens

75.000

Er is een toenemende behoefte aan het plaatsen "kleine" windmolens. Op dit moment wordt hierin een restrictief beleid op gevoerd. Een onderzoek moet duidelijkheid brengen in de (technische) mogelijkheden en de randvoorwaarden waaronder deze toch kunnen worden gerealiseerd

Subtotaal lasten

110.000

-

-

-

Toevoegingen reserves

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

29.979

29.979

29.979

29.979

waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-29.979

-29.979

-29.979

-29.979

Mutaties reserves

-

-

-

-

Totaal lasten

110.000

-

-

-

Baten

Overige gronden

Verkoop snippergroen/reststrookjes

20.250

20.250

20.250

20.250

Subtotaal baten

20.250

20.250

20.250

20.250

Onttrekkingen reserves

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

477.375

462.375

412.375

400.955

Waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-412.375

-412.375

-412.375

-400.955

Mutaties reserves

65.000

50.000

-

-

Totaal baten

85.250

70.250

20.250

20.250

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

24.750

-70.250

-20.250

-20.250

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Investeringen

Investeringen 2024

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

65200102 Chloordoseer installatie zwembad de Meermin

n.v.t.

18.150

1.210

15 jaar

65200103 Straatw., riol. rondom baden en middenterrein zwembad Aquadintel

n.v.t.

102.245

4.090

25 jaar

65200103 Hybridewarmtepomp zwembad de Aquadintel

Nieuw

84.700

5.647

15 jaar

*

65200001 Cv + boiler Tennispark Steenbergen

n.v.t.

13.915

928

15 jaar

65700900 Verv. speeltoestellen

Aangepast

210.000

21.000

10 jaar

67200000 Verv. riolering

Aangepast

2.475.000

41.250

60 jaar

67200000 Verv. gemalen riolering

Vervalt

-

-

15 jaar

67200000 Verv. drukriolering / AC-riolen

Vervalt

-

-

60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

Aangepast

275.000

4.583

60 jaar

62100000 Verv. Kunstwerken hout

Aangepast

1.818.575

60.619

30 jaar

67300100 Verv. 2 containers milieustraat

n.v.t.

24.000

1.600

15 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

Aangepast

10.019

250

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openbare verlichting

Aangepast

91.679

4.584

20 jaar

65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

Aangepast

149.000

5.960

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

Aangepast

224.000

4.480

50 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied

n.v.t.

60.000

1.200

50 jaar

65700201 Realisatie/herinrichting project Klaprozenveld

Nieuw

150.000

6.000

25 jaar

**

62100000 Verv. wegen

Aangepast

487.251

19.490

25 jaar

68300504 WWC de Weel Dinteloord riolering

n.v.t.

126.777

2.113

60 jaar

68300504 WWC de Weel Dinteloord wegen

n.v.t.

190.925

7.637

25 jaar

68300504 WWC de Weel Dinteloord speelvoorziening

n.v.t.

22.620

2.262

10 jaar

68300504 WWC de Weel Dinteloord openbaar groenvoorzieningen

n.v.t.

7.392

278

25 / 50 jaar

68300504 WWC de Weel Dinteloord openbare verlichting

n.v.t.

46.748

1.461

32 jaar

68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer riolering

n.v.t.

49.004

817

60 jaar

68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer wegen

n.v.t.

242.521

9.701

25 jaar

68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer speelvoorziening

n.v.t.

22.620

2.262

10 jaar

68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer openbaar groenvoorzieningen

n.v.t.

17.022

661

25 / 50 jaar

68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer openbare verlichting

n.v.t.

10.788

337

32 jaar

TOTAAL 2024

6.929.951

210.419

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

* Hybridewarmtepomp zwembad de Aquadintel

In deze begrotingsronde zijn alle investeringen vanuit het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen en sportparken nogmaals nagelopen. Daarin was bovenstaande investering niet in opgenomen. Het betreft een investering, waarmee we de voorzieningen op onze zwembaden verduurzamen. Vandaar dat deze investering alsnog is opgevoerd in de begroting.

** Realisatie/herinrichting project Klaprozenveld

Realisatie herinrichting klaprozenveld te Welberg in november 2024. De schetsfase is afgerond. Een maximaal bedrag van €150.000,- wordt gevraagd. Door werving van fondsen en subsidies wordt verwacht dat dit bedrag niet volledig besteed hoeft te worden. Zekerheid hierover ontstaat naar verwachting echter pas in het voorjaar van 2024.

Investeringen 2025

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

61100000 Verwarminginstallatie Brandweergarage Steenbergen

n.v.t.

65.000

4.333

15 jaar

65200010 Warmwatervoorzieninginstallatie Sporthal t Cromwiel

n.v.t.

42.350

2.823

15 jaar

65200012 Vloer Gymzaal Merijntje N-V

n.v.t.

19.765

1.318

15 jaar

65200102 Zwavelzuur- en chloortank zwembad de Meermin

n.v.t.

102.850

6.857

15 jaar

65200103 Verv. zwembadfolie + leidingen zwembad Aquadintel

n.v.t.

338.800

22.587

15 jaar

65200210 Verv. toplaag sportpark Welberg

n.v.t.

420.000

42.000

10 jaar

65200210 Sportpark Seringenlaan renovatie toplaag natuurgras

n.v.t.

112.000

11.200

10 jaar

65700900 Verv. speeltoestellen

Vervalt

-

-

10 jaar

67200000 Verv. riolering

Aangepast

2.908.000

48.467

60 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M

Vervalt

-

-

15 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

Aangepast

420.000

7.000

60 jaar

62100000 Verv. Kunstwerken overigen

Aangepast

736.137

12.269

60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

Aangepast

57.034

1.426

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openbare verlichting

Aangepast

38.022

1.901

20 jaar

65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

Aangepast

221.000

8.840

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

Aangepast

332.000

6.640

50 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied

n.v.t.

60.000

1.200

50 jaar

62100000 Verv. wegen

Aangepast

804.800

32.192

25 jaar

TOTAAL 2025

6.677.758

211.053

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2026

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

61100003 Renovatie dak + isoleren Brandweergarage Dinteloord

n.v.t.

30.182

1.207

25 jaar

65200010 Beveiligingsinstallatie Sporthal t Cromwiel

n.v.t.

48.400

3.227

15 jaar

65200102 Verv. led- en noodverlichting Gymzaal Merijntje N-V

n.v.t.

24.200

1.613

15 jaar

65200102 Verv. boilers en zonne-energie Zwembad de Meermin

n.v.t.

91.960

6.131

15 jaar

68300505 Renovatie dak woonwagencentra

n.v.t.

31.460

1.258

25 jaar

65200210 Verv. toplaag sportpark Seringenlaan

n.v.t.

420.000

42.000

10 jaar

67200000 Verv. riolering

Aangepast

950.000

15.833

60 jaar

67200000 Verv. gemalen riolering

Vervalt

-

-

15 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

Aangepast

395.000

6.583

60 jaar

67300100 Verv. 2 containers milieustraat *vervalt*

Vervalt

-

-

-

62100100 Verv. masten openbare verlichting

n.v.t.

63.295

1.582

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openbare verlichting

n.v.t.

167.994

8.400

20 jaar

65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

Aangepast

100.000

4.000

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

Aangepast

150.000

3.000

50 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied

n.v.t.

60.000

1.200

50 jaar

62100000 Verv. wegen

Aangepast

1.015.000

40.600

25 jaar

TOTAAL 2026

3.547.491

136.634

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2027

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

65200010 Vloer sporthal Sporthal t Cromwiel

n.v.t.

41.893

2.793

15 jaar

65200011 Brandmeldinstallatie Sporthal de Buitelstee

n.v.t.

26.620

1.775

15 jaar

65200102 Vervanging zwembadfolie Zwembad de Meermin

n.v.t.

323.675

21.578

15 jaar

65200103 Regeltechniek installatie Zwembad Aquadintel

n.v.t.

38.720

2.581

15 jaar

65200102 Verv. zwembadfolie Meermin *vervalt*

Vervalt

-

-

15 jaar

65200102 Badafdekking De Meermin

Nieuw

127.050

8.470

15 jaar

*

65200201 Verv. toplaag sportpark Kruisland

n.v.t.

420.000

42.000

10 jaar

65200203 Verv.toplaag Sportpark De Danen

n.v.t.

420.000

42.000

10 jaar

67200000 Verv. riolering

Aangepast

1.475.000

24.583

60 jaar

67200000 Verv. gemalen riolering

Vervalt

-

-

15 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

Aangepast

375.000

6.250

60 jaar

62100000 Verv. Kunstwerken hout

n.v.t.

135.429

4.514

30 jaar

62100000 Verv. Kunstwerken overigen

n.v.t.

33.857

564

60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

n.v.t.

57.946

1.449

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openbare verlichting

n.v.t.

219.014

10.951

20 jaar

65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

Aangepast

76.000

3.040

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

Aangepast

114.000

2.280

50 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied

n.v.t.

60.000

1.200

50 jaar

62100000 Vervanging wegen

Aangepast

270.000

10.800

25 jaar

TOTAAL 2027

4.214.204

186.828

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

* Badafdekking De Meermin

Vanuit het 213a onderzoek is alleen opdracht alleen verstrekt voor vervanging motoren en besturingstechniek. In het oude investeringsbedrag was ook voorzien om de badafdekking te vervangen. Deze gaat echter nog een twee/drie jaar mee. Vandaar dat er wel een nieuwe investeringsbedrag benodigd is voor vervanging badafdekking in 2026.

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van, en de hulpverlening aan de inwoners van hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant.