3. Onze ambitie

Binnen dit programma vallen de volgende College prioriteiten:

Collegeactieprogramma (CAP):·

  • Prioriteit Actieplan Wonen
  • Prioriteit Ontwikkelplannen
  • Prioriteit Duurzaamheid
  • Prioriteit Ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer: randweg en omleidingsroute

Overige projecten:

  • Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen
  • Normalisatie woonwagencentra
  • Omgevingsvisie 2025
  • Uitvoeringsprogramma GVVP
  • Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026