5. Binnen welke beleidskaders handelen we?

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Regionale detailhandelsvisie

2014

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Recreatieve kansenkaart

2016

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Centrumplan Steenbergen

2018

Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen

2020

Verordening reclamebelasting

2020

Beleidskader economisch kracht 2022-2025

2021

Ontwikkelplan Steenbergen

2021