4. Welke acties pakken we op binnen bestaand beleid?

Het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is al opgenomen in de begroting. Er worden geen nieuwe acties toegevoegd, met uitzondering van Zorgeconomie als vierde pijler in het uitvoeringsprogramma. Naast de focus op Economische Kracht zijn er nog diverse andere ontwikkelingen die dit programma raken. Voorbeelden zijn:

  • De ontwikkeling van het A4 Hotel
  • De ontwikkelingen rondom het Agrofood Cluster Nieuw Prinsenland
  • De ontwerpstudie naar de kade AFC
  • De centrumontwikkeling van Dinteloord en Steenbergen

Naast specifieke ontwikkelingen uit andere programma’s die Economische Kracht raken, worden ook de reguliere activiteiten uitgevoerd. Denk daarbij aan het account- en relatiemanagement.

Door een goede focus te houden op het uitvoeringsprogramma Economische Kracht blijft er ruimte om de reguliere werkzaamheden goed uit te voeren en de samenhang met andere programma’s te behouden. Zo draagt een vitale economie bij aan werkgelegenheid (programma 1), is erfgoed, kunst en cultuur (programma 2) van groot belang voor de vrijetijdssector, zijn de ruimtelijke ontwikkelingen (programma 3) onlosmakelijk verbonden met het creëren van kansen voor onze ondernemers en is wordt duurzaamheid (programma 3) in één adem genoemd met de groene ambitie die agrofood uitstraalt. En tenslotte zijn data, indicatoren en meten de basis voor de economische barometer. Daarmee wordt ook onze eigen bedrijfsvoering (programma 5) gebruikt om Steenbergen als vitale gemeente te versterken.

De concrete acties in 2023 zijn:

  • Wij zetten de centrumontwikkeling Steenbergen en centrumontwikkeling Dinteloord voort;
  • Wij blijven in overleg met de brancheverenigingen;
  • Wij blijven in overleg met de MKB ondernemers.