4. Welke acties pakken we op binnen bestaand beleid?

Het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is al opgenomen in de begroting als collegeprioriteit. Er worden geen nieuwe acties toegevoegd, met uitzondering van Zorgeconomie als vierde pijler in het uitvoeringsprogramma. Naast de focus op Economische Kracht zijn er nog diverse andere ontwikkelingen die dit programma raken:

  • Doorontwikkeling van het Agrofood Cluster Nieuw Prinsenland;
  • De ontwerpstudie naar de kade AFC;
  • De centrumontwikkeling van Dinteloord en Steenbergen.

Actieagenda Vrijetijdseconomie Brabantse Wal

De gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom werken samen op het Vrijetijdsdomein van de Brabantse Wal. De drie gemeenten zien het belang in van het binden van recreanten en toeristen om zo een (langer) verblijf op de Brabantse Wal te stimuleren. Ook is een regionale aanpak essentieel om voldoende schaal te hebben en relevant te zijn voor partners.

De samenwerking in het Vrijetijdsdomein van de Brabantse Wal willen we hernieuwen en uitbouwen door behapbare stappen te zetten. We gaan bouwen aan het merk Brabantse Wal door de samenwerking projectmatig te organiseren d.m.v. een gezamenlijke thematische actieagenda voor 2024/2025. Een dynamische agenda met strategische, tactische en operationele acties.