5. Binnen welke beleidskaders handelen we?

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen

2016

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018

Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022

2019

Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023

2019

Verordening Jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019

2019

Kadernota Maatschappelijk Vastgoed

2020

Kadernota Leefbaarheid en Kernen

2020

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen

2021

Nota Steenbergen tegen Eenzaamheid 2022-2024

2022

Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025

2022

Kadernota Spelen en Bewegen

2022