6. Wat mag het kosten?

Programma 2 K, C&E: overzicht lasten en baten
(* € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Cultr-presentatie/productie/participatie

483

250

119

130

130

130

Cultureel erfgoed

157

166

200

200

200

200

Media

414

411

486

487

487

487

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed

-

-

-

-

-

-

Totaal lasten

1.054

827

805

817

817

817

Baten

Cultr-presentatie/productie/participatie

20

20

20

20

20

20

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

Media

31

46

84

84

84

84

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed

332

145

12

12

12

12

Totaal baten

383

211

116

116

116

116

Saldo

-671

-616

-689

-701

-701

-701

Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.

Overzicht incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

Taakveld

Toelichting

Baten

Onttrekkingen reserves

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

11.911

11.911

11.911

11.911

Waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-11.911

-11.911

-11.911

-11.911

Mutaties reserves

-

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

-

-

-

-

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.