4. Welke acties pakken we op binnen bestaand beleid?

Cultuur en Erfgoed

Algemeen

Wij maken cultuur en erfgoed zichtbaar als onderdeel van onze identiteit en trots. Erfgoed is een herkenbare en fysieke herinnering aan het verleden en bevat verhalen waarop inwoners van een kern, gemeente of regio trots kunnen zijn. Het nodigt bezoekers uit om te ontdekken en te verblijven. Kortom, erfgoed verbindt.

Wij hechten belang aan ons cultureel erfgoed; iedereen moet erbij betrokken kunnen zijn. Cultuur en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Musea verdienen een prominente plek, onder andere ten gunste van recreatie en toerisme en het vertellen van het verleden. Wij initiëren het behoud van monumentale gebouwen door eigenaren in onze gemeente. Wij faciliteren diverse instanties zoals het Platform Kunst en Cultuur, musea en scholen bij culturele activiteiten voor inwoners en leerlingen. Ook ondersteunen wij activiteiten en initiatieven voor cultuur die passen in het initiatievenfonds.

Ons DNA, wie we zijn en waar we vandaan komen, is voor de eeuwigheid vastgelegd in het omvangrijke jubileumboek dat is verschenen voor de viering van 750 jaar stad en 25 jaar één gemeente. Wij zetten de slogan “samen maken wij geschiedenis” kracht bij door nieuwe geschiedenis toe te voegen.

De concrete acties voor 2023 zijn:

  • Wij zetten een aantal succesvolle activiteiten uit het Jubileumjaar op het gebied van cultuur en erfgoed voort;
  • Wij geven de zichtbaarheid van de kernen een plaats bij de nieuwe inrichting van het gemeentehuis (programma 5 Bestuur en Dienstverlening);
  • Wij werken de aanbesteding van Fort Henricus verder uit;
  • Wij voeren de stimuleringsregeling uit die eigenaren motiveert om hun pand aan te laten wijzen als monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl;
  • Wij voeren de subsidieregeling Kunst, cultuur en erfgoed uit om het erfgoed- en culturele veld te ondersteunen.

Militair historisch erfgoed

Speciale aandacht gaat uit naar ons militair erfgoed. Wij zetten ons in om ons vestingverleden beter zichtbaar en beleefbaar te maken en om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog blijvend onder de aandacht te houden (Klaproosveld, monumenten Gibson en Warwick, deelname herdenkingscentrum Brabantse Wal).

De gemeente Steenbergen participeert sinds 2018 als lid in de Vereniging Nederlandse Vestingsteden (VNV). Ons rijke (vesting)verleden bevordert het woon- en vestigingsklimaat. Het biedt aantrekkelijke recreatieve kansen, mede met steun en medewerking van de VNV. Wij blijven actief lid van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden, verbreden onze aandacht hiervoor binnen de organisatie en maken gebruik van de kennisbank die de komende jaren zal uitbreiden.

De concrete acties voor 2023 zijn:

  • Wij maken historisch erfgoed beter zichtbaar in het Stadspark Steenbergen en verbinden het propellermonument voor Gibson en Warwick met het klaproosveld en het regionaal herdenkingscentrum Brabantse Wal te Bergen op Zoom;
  • Wij verbinden culturele, toeristische en erfgoedprojecten beter met elkaar, met name het militair erfgoed in onze gemeente en vlak daarbuiten (o.a. Fort Henricus, Fort de Roovere, Linie van de Eendracht). Wij zoeken afstemming met de activiteiten van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht (prioriteit Economische Kracht).