Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)?

  • Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan:

- binding met de eigen omgeving en historie (identiteit);

- gevoel van trots;

- aantrekkingskracht gemeente.

Effectindicatoren programma Kunst, cultuur en erfgoed

Omschrijving effectindicator

Bron

Jaar laatste meting

Vorige meting

Landelijk

Ambitie 2022

Voor dit programma moeten de indicatoren nog worden ontwikkeld