Wat mag het kosten?

Programma 2 K, C&E: overzicht lasten en baten
(* € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

Cultr-presentatie/productie/participatie

246

355

249

251

117

128

Cultureel erfgoed

129

129

133

130

124

109

Media

397

585

397

401

401

396

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed

-

-

-

-

-

21

Totaal lasten

772

1.069

779

782

642

654

Baten

Cultr-presentatie/productie/participatie

15

12

20

20

20

20

Cultureel erfgoed

5

-

-

-

-

-

Media

60

59

59

99

99

99

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed

103

387

185

145

12

13

Totaal baten

183

458

264

264

131

132

Saldo

-589

-611

-515

-518

-511

-522

Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Tevens wordt aangegeven wat het structurele saldo van dit programma is.

Overzicht incidentele baten en lasten

2021

2022

2023

2024

Kunst-en cultuurbeleid

Viering 750 bestaan Steenbergen (2021 en 2022)

133.000

133.000

-

-

Lasten

Openbaar bibliotheekwerk

Huurderving Blauwstraat 2020/2021

40.000

Lasten

Totaal incidentele lasten

173.000

133.000

-

-

Gedekt middels onttrekking aan reserves

-173.000

-133.000

-

-

Baten

Totaal per saldo

-

-

-

-

Structureel saldo van dit programma

-515.194

-517.816

-511.150

-521.813