Wat mag het kosten?

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Crisisbeheersing en brandweer

1.256.281

1.297.818

1.323.112

1.361.199

1.432.565

1.475.565

Openbare orde en veiligheid

744.763

661.897

1.078.160

827.160

827.160

997.160

Wonen en bouwen

759.748

708.655

822.592

932.966

796.966

796.966

Milieubeheer

255.604

369.115

421.029

321.029

321.029

320.529

Sportaccomodaties

1.490.278

1.403.073

1.342.261

1.256.212

1.249.968

1.247.489

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

1.326.037

1.329.859

3.203.060

-

-

-

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.049.040

764.800

1.248.600

-

-

-

Vennootschapsbelasting (VPB)

63.985

-

-

-

-

-

Ruimtelijke ordening

1.119.570

773.968

1.086.333

1.093.333

1.032.333

932.334

Afval

2.394.927

2.645.046

2.863.536

2.842.781

2.851.931

2.847.399

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

3.741.741

251.105

301.373

301.373

301.373

301.373

Verkeer en vervoer

3.154.508

4.197.193

4.653.225

4.538.679

4.378.690

4.306.258

Riolering

1.256.776

1.206.890

1.144.056

1.123.460

1.123.462

1.089.335

Openb.groen en (openlucht)recreatie

1.683.296

1.829.307

1.965.630

2.014.714

2.044.154

2.020.159

Begraafplaatsen en crematoria

107.372

103.612

109.297

109.297

107.936

107.936

Totaal lasten

20.403.925

17.542.337

21.562.264

16.722.204

16.467.567

16.442.502

Baten

Openbare orde en veiligheid

-12.769

-32.703

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

Wonen en bouwen

-1.367.434

-779.842

-818.170

-818.170

-818.170

-818.170

Milieubeheer

-336

-

-

-

-

-

Sportaccomodaties

-344.362

-367.198

-378.899

-378.899

-378.899

-378.899

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

-1.351.836

-1.329.860

-3.203.060

-

-

-

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.076.540

-764.800

-1.248.600

-

-

-

Ruimtelijke ordening

-659.959

-177.299

-283.026

-283.026

-283.026

-183.026

Afval

-3.270.816

-3.319.076

-3.659.684

-3.659.684

-3.659.684

-3.659.684

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

-3.006.809

-908.779

-1.392.872

-865.237

-599.237

-544.237

Verkeer en vervoer

-409.662

-438.951

-475.458

-513.275

-483.503

-500.598

Riolering

-1.567.526

-1.689.133

-1.653.112

-1.691.911

-1.736.241

-1.795.627

Openb.groen en (openlucht)recreatie

-80.518

-9.145

-6.795

-6.795

-6.795

-6.795

Begraafplaatsen en crematoria

-52.668

-59.531

-67.074

-67.074

-67.074

-67.074

Totaal baten

-13.201.235

-9.876.317

-13.214.750

-8.312.071

-8.060.629

-7.982.110

Saldo

7.202.690

7.666.021

8.347.515

8.410.133

8.406.938

8.460.392

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers in hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant.

Investeringen

Product omschrijving

Bedrag investering

Kap.lasten jaar van investering

Kap.lasten structureel

afschrijvings-periode

2019

6038 Vervanging kunstwerken

91.200

3.648

3.648

25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. Masten openbare verlichting

155.240

3.881

3.881

40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting

301.447

15.072

15.072

20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6140 Vervanging gemalen riolering

154.598

10.300

10.300

15 jaar

6140 Vervanging riolering

501.999

8.400

8.400

60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering

43.304

8.700

8.700

5 jaar

Realisatie ecologische verbindingszones

1.400.000

5.850

11.700

30 jaar

(75% subsidie Provincie, de lasten kunnen worden gedekt uit de te vormen dekkingsreserve)

Opwaardering Westdam-Lindenburglaan Steenbergen *

250.000

Reconstructie Steenbergseweg Dinteloord *

400.000

Vervangen brug Corneliusstraat Welberg *

150.000

Verzwaren asfaltwegen Boonhil, Kleine Bolspolder en Bijlandseweg Buitengebied *

288.500

Vervanging glijbaan zwembad de Meermin

225.000

5.625

11.250

20 jaar

Rollend materieel

Ford connect (5096)

27.000

1.950

3.900

7 jaar

Klepel maaier mc connel

26.000

2.150

4.300

6 jaar

New Holland + fronthef

48.000

4.000

8.000

6 jaar

Renault Clio binnendienst

22.000

1.600

3.200

7 jaar

2020

6038 Vervanging kunstwerken

644.100

25.764

25.764

25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. Masten openbare verlichting

180.060

4.502

4.502

40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting

280.042

14.002

14.002

20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6139 Vervanging 2 containers milieustraat

20.000

700

1.400

15 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering

157.071

10.500

10.500

15 jaar

6140 Vervanging riolering

1.568.257

26.150

26.150

60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering

85.009

1.400

1.400

60 jaar

Rollend materieel

Ford connect (5120)

27.000

1.950

3.900

7 jaar

New Holland met toebehoren

22.000

2.200

4.400

5 jaar

New Holland (5113)

48.000

4.000

8.000

6 jaar

Klepelmaaier

14.000

1.200

2.400

6 jaar

2021

6039 Verv. Masten openbare verlichting

191.400

4.785

4.785

40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting

325.637

16.282

16.282

20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6140 Vervanging gemalen riolering

159.584

10.650

10.650

15 jaar

6140 Vervanging riolering

1.593.349

26.550

26.550

60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering

86.369

1.450

1.450

60 jaar

Rollend materieel

Frees met borstel

12.500

800

1.600

8 jaar

Scania

160.000

8.000

16.000

10 jaar

Zoutstrooier

30.000

1.500

3.000

10 jaar

Zoutstrooier

30.000

1.500

3.000

10 jaar

Zoutstrooier

30.000

1.500

3.000

10 jaar

Ford bestel connect

27.000

1.950

3.900

7 jaar

TS Houtversnipperaar

35.000

3.500

7.000

5 jaar

Ford transit

44.000

3.100

6.200

7 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200

7 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200

7 jaar

Beregenings installatie

12.000

600

1.200

10 jaar

Beregenings installatie

12.000

600

1.200

10 jaar

2022

6038 Vervanging kunstwerken

240.800

9.632

9.632

25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. Masten openbare verlichting

174.955

4.374

4.374

40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting

146.025

7.301

7.301

20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6139 Vervanging 2 containers milieustraat

20.000

700

1.400

15 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering

162.138

10.800

10.800

15 jaar

6140 Vervanging riolering

1.618.843

27.000

27.000

60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering

87.751

1.450

1.450

60 jaar

Rollend materieel

Ransomes bladveger

16.000

800

1.600

10 jaar

Prikker combi machine

20.000

1.000

2.000

10 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200

7 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200

7 jaar

Zeroturn demo

20.000

2.000

4.000

5 jaar

* De lasten kunnen worden gedekt uit de reserve beheer openbare ruimte