Wat zijn de ambities in het raadsprogramma Gewoon Samen Doen?

  • Initiatieven op het gebied van kunst en cultuur ontstaan vanuit en worden uitgevoerd door de gemeenschap zelf, bedoeld voor onze inwoners en bezoekers.
  • We hechten belang aan ons cultureel en militair erfgoed; iedereen moet hierbij betrokken kunnen zijn.
  • Cultuur- en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers.
  • We werken waar mogelijk mee aan het vinden van oplossingen voor het behoud van monumentale gebouwen in onze gemeente, in het bijzonder voor de Gummaruskerk in Steenbergen.