Wat mag het kosten?

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Cultr-presentatie/productie/participatie

122.639

165.075

269.541

269.541

142.802

142.802

Cultureel erfgoed

85.157

86.972

171.789

85.639

85.639

85.639

Media

413.379

393.949

398.357

382.415

382.415

382.415

Totaal lasten

621.176

645.995

839.687

737.595

610.856

610.856

Baten

Cultr-presentatie/productie/participatie

-11.739

-11.739

-11.739

-11.739

-11.739

-11.739

Media

-96.942

-99.096

-99.096

-99.096

-99.096

-99.096

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed

-59.261

-64.411

-211.911

-126.911

-11.911

-11.911

Totaal baten

-167.941

-175.246

-322.746

-237.746

-122.746

-122.746

Saldo

453.234

470.749

516.941

499.849

488.110

488.110