Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)?

  • Een sterke lokale economie waarin het groot bedrijf en MKB zich herkent, met de focus op agrofood en recreatie & toerisme.
  • Een aantrekkelijke gemeente zijn voor eigen inwoners, dagrecreanten en meerdaagse recreanten.

Effectindicatoren programma Economie, Toerisme en Recreatie

Omschrijving effectindicator

Bron

Jaar laatste meting

Vorige meting

Landelijk

Ambitie 2022

Waardering van het ondernemersklimaat

Waarstaatjegemeente - ondernemerspeiling

2017

5,69

6,73

7,00

Waardering van het vestigingsklimaat

Waarstaatjegemeente - ondernemerspeiling

2017

6,15

6,61

7,00

Waardering van de samenwerking met ondernemers

Waarstaatjegemeente - ondernemerspeiling

2017

5,41

5,58

7,00

Het percentage toegevoegde waarde van Agrofood ten opzichte van het totaal van de Steenbergse economie

Economische Barometer

2018

30,00%

niet bekend

30,00%