Wat gaan we daar voor doen in 2022?

 • Uitvoeren van de strategische economische agenda op basis van de beleidsvisie Economische Kracht, die wordt opgesteld in 2021.
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen.
 • Uitvoering geven aan het concentreren en versterken van het winkelgebied kern Steenbergen en daarmee verbeteren van de bovenlokale functie van het centrumgebied.
 • Versterken samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen.
 • Gebiedsgericht begeleiden van initiatieven die de bestaande voorzieningen in de kernen versterken.
 • Blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de ontwikkeling van een hotel langs de A4.
 • Mogelijkheden voor een duurzaamheidspark in relatie tot circulaire economie onderzoeken, inclusief het in kaart brengen van mogelijke locaties, vóór 1 maart 2022.
 • Uitvoering geven aan de marketingstrategie, dat wordt opgesteld in 2021.
 • We gaan de effecten van recreatie en toerisme monitoren en organiseren lokaal thematafels.
 • Het strategisch marketingplan met bijbehorend uitvoeringsplan wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Met dit plan wensen we invulling te geven aan gebiedsmarketing. Gekoppeld aan het voorstel om het marketingplan vast te stellen, zal er een budget- en capaciteitsvoorstel worden gedaan aan de gemeenteraad.
 • Actualiseren en versterken van fiets- en wandelroutes.
 • Verdere uitwerking geven aan de recreatieve visie van Nieuw-Vossemeer.
 • Samenwerken en uitvoering geven aan onderdelen van de Linies.
 • Ontwikkelen van vitaal buitengebied.
 • Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering die in 2022 in werking gaat treden.