Wat zijn onze doelen en activiteiten?

Cultuur en Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed ontstaan vanuit, en worden uitgevoerd door de gemeenschap zelf, bedoeld voor onze inwoners en bezoekers.

Iedereen kan betrokken zijn bij ons cultureel en militair erfgoed.

Cultuur- en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers.

Behoud van monumentale gebouwen in onze gemeente, in het bijzonder de Gummaruskerk in Steenbergen.

Wat gaan we doen?

We geven verder uitvoering aan het huidige beleid. Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur die passen in de sfeer van het initiatievenfonds ondersteunen wij vanuit dat fonds.

We bereiden Steenbergen 2022 (750 jaar steenbergen en 25 jaar gemeente Steenbergen) verder voor. Initiatieven worden actief gestimuleerd.

In het kader van Steenbergen 2022 brengen we de Canon Steenbergen en onderdelen van Expeditie Nassau met elkaar in samenhang; het levensboek, het zichtbaar maken van erfgoed zoals bijvoorbeeld in het Stadspark, en ook het Vestinghuys, waar alle zaken op het gebied van erfgoed bij elkaar worden gebracht.

Via CultuurLoper komen alle leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente in aanraking met kunst, cultuur en erfgoed. Dit loopt tot 2024. Erfgoededucatie wordt ook uitgevoerd bij leerlingen door "Weet Waar Je Woont".

We werken waar mogelijk mee aan het vinden van oplossingen voor het behoud van monumentale gebouwen in onze gemeente. We blijven ons inzetten voor behoud en een waardevolle invulling en gebruik van de Gummaruskerk.