3. Van Ambitie naar Actie

Voor dit programma zijn geen nieuwe collegeprioriteiten opgenomen. Wij zetten de lijn voort die is ingezet. In het raadsakkoord “van ambitie naar actie” hebben wij een viertal speerpunten opgenomen:

  • Gemeentehuis ook als huis van de gemeenschap waarin de zes kernen duidelijk zichtbaar zijn;
  • Culturele en toeristische projecten worden beter met elkaar verbonden;
  • Herstel en behoud van historisch erfgoed;
  • Zichtbaar maken van historisch erfgoed bij de renovatie van het Stadspark.