Wat zijn de ambities in het raadsprogramma Gewoon Samen Doen?

  • Wij streven naar sterke kernen en inwoners die zoveel mogelijk hun eigen boontjes kunnen doppen. Inwoners, stadsraad, dorpsraden, instellingen, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en wijkteams (sociaal en fysiek) weten elkaar te vinden en werken samen.
  • De gemeente staat naast haar inwoners om hen te begeleiden bij het realiseren van hun plannen.
  • Wij vinden het belangrijk de balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorgvoorzieningen te verstevigen.
  • Wij willen weten wat er leeft bij de jeugd en wat zij nodig hebben om hier op een prettige manier op te groeien.
  • Gemeenschapshuizen zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten voor allerlei activiteiten en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. Daarom gaan we gemeenschapshuizen die nog niet optimaal functioneren ondersteunen.
  • Inwoners die als gevolg van armoede hulp nodig hebben moeten op een makkelijke en laagdrempelige manier de weg naar hulp weten te vinden.
  • Op het gebied van volksgezondheid staan we voor een grote opgave. Vergrijzing, toenemende obesitas bij de jeugd en toenemende psychische klachten vragen om een gerichte aanpak.