Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

Sterke en zelfstandige kernen en inwoners

We doen ervaring op met het tijdelijke initiatievenfonds, en doen een voorstel hoe dit fonds structureel en (meer of minder) zelfvoorzienend te maken.

Doorlopend

Versterken van de relatie tussen gemeente en gemeenschap

We verbinden de gemeentelijke organisatie directer met onze kernen, door ambtenaren aan de kernen te koppelen, die de relatie opbouwen, onderhouden en als aanspreekpunt dienen.

Doorlopend

Prettig opgroeien in Steenbergen

We zetten ons in voor het realiseren van plannen en initiatieven vanuit onze jeugd.

Doorlopend

We maken een definitief voorstel voor de decentralisatie onderwijshuisvesting

Q3

Op basis van de evaluatie zetten wij verdere stappen op het gebied van laaggeletterdheid.

Q2

Wij werken aan een duurzame oplossing voor het Jeugdhonk

Q4

Meedoen voor iedereen

We zetten - naast een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt - in op werk voor zoveel mogelijk van onze inwoners door een actief participatiebeleid in relatie tot ons economisch beleid.

Doorlopend

Behoud en versterken van de bestaande voorzieningen

We doen onderzoek naar een duurzaam model voor het beheer van onze gemeenschapshuizen

Q3
Doorlopend

Zorg dichtbij onze inwoners

Opgave transformatie sociaal domein

We versterken de bedrijfsvoering voor het sociaal domein.

Doorlopend

We geven verder invulling aan de versterking van het Welzijnswerk

Doorlopend

Vitale samenleving door middel van sport en bewegen

We geven uitvoering aan de in 2018 vastgestelde nota Steenbergen Vitaal. Hierbij betrekken we de ambitie in het raadsprogramma om speel- en beweegtuinen te realsieren.

Doorlopend