Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Subsidieverordening Welzijn Gemeente Steenbergen 2015

2016

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Nota Speelruimtebeleid

2010

Visie Jongerenwerk

2010

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Verordening Jeugdhulp

2014

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018