Wat zijn onze opgaven?

Vanuit de ambities in het raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:

Erfgoed en Cultuur

Het erfgoed in de gemeente is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente. Het is herkenbaar, is een fysieke herinnering aan het verleden en bevat verhalen waarop we als inwoner van een kern, gemeente of regio trots kunnen zijn. Het nodigt bezoekers uit om te ontdekken en te verblijven. Kortom, erfgoed verbindt. Het uitlichten en verdiepen van ons bestaand erfgoed maar ook van wat is vergaan biedt ondersteuning aan de koers op cultuur, kunst, recreatie en natuur.

Bij het formuleren van onze doelstelling binnen de opgave Erfgoed en Cultuur en het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor deze opgave, leggen we verbinding met andere beleidsterreinen, zoals economie, toerisme en recreatie, maar ook sociaal domein.