Wat zijn onze opgaven?

Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:

Economische Kracht 

Een krachtig economisch systeem op lokaal niveau als onderdeel van de (sub-) regio. Het succes van een krachtige economie wordt bepaald door een groot aantal factoren. Een goed functionerende arbeidsmarkt (arbeidsvraag, onderwijsaanbod en participatie), aantrekkelijk vestigingsklimaat en actief en innovatief bedrijfsleven zijn hiervan in het oogspringende voorbeelden. Maar ook mobiliteit, duurzaamheid en een kwalitatief woon- en leefklimaat zijn van invloed op de economische kracht van onze gemeente.

De lokale economie van Steenbergen staat niet op zich. Het maakt deel uit van een groter regionaal geheel. Wij verbinden onze lokale ambitie met die van de regio. Op deze manier vergroot onze kans van slagen en is het effect groter. Wij hebben de ambitie om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

Agrofood

De agrofood sector is van groot belang voor de Steenbergse economie. De topsector Agrofood bestrijkt veel facetten van de markt. Boeren, telers, voedselproducenten, gewasveredelaars, machinebouwers en verpakkers, zij maken allen onderdeel van de agrofood sector. In Steenbergen, met een groot areaal, zijn veel agrofood bedrijven gevestigd, zoals op het AFC Nieuw Prinsenland. De agrarische sector is daarmee ook één van de grootste werkgevers. De sector zorgt tevens voor verbindingen met andere sectoren zoals bijvoorbeeld biobased economy en logistiek. Belangrijke thema’s op dit moment zijn: gezonde voeding, precisielandbouw, reststromen en biobased verpakkingen.

Niet alleen voor Steenbergen maar ook de regio West-Brabant is de topsector Agrofood een belangrijke pijler om op te richten. De RWB en REWIN hebben dan ook mede hun focus gericht op deze sector en de innovatie daarvan.