Wat zijn de ambities in het raadsprogramma Gewoon Samen Doen?

  • Een sterke lokale economie met focus op de sectoren biobased, agrofood en –techniek, recreatie en toerisme, MKB en de zorg.
  • Versterken van de economische vitaliteit van het winkelhart (detailhandel).
  • Verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.
  • We zetten in op de ontwikkelkansen in het bestaande Agro Food Cluster (AFC).