Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

Versterkte lokale economie

We werken de opgave Economische Kracht uit in een programma, met uitvoeringsplan. Onderdeel hiervan zal zijn: (1) een economische barometer; (2) een ambitiepaper op Brabantse Wal niveau.

Q4

We stellen een aanbestedingskalender voor projecten en werken op, zodat lokale ondernemers hierop kunnen inspelen.

Q2

We stellen een integraal PR- en Marketingplan op. Dit doen we samen met ondernemers(-verenigingen).

Q4

Aantrekken van nieuwe bedrijven

Inzet op stevige acquisitie voor het aantrekken van nieuwe bedrijven met een agrarisch en duurzaam karakter. Uitwerking van strategie en aanpak met stakeholders is de eerste stap. Dit staat in relatie tot de opgave Economische kracht.

Q4

We faciliteren hotelontwikkeling.

Doorlopend

Verbeterde vitaliteit van het winkelhart

We voeren samen met de ondernemers het centrumplan ‘Vitaal Hart van de Stad met Sterke Toegangspoorten’ uit.

Doorlopend

We herijken de reclamebelasting en onderzoeken de mogelijkheden van een ondernemingsfonds/Business Innovation Zone.

Q4

Centrum Haven Dinteloord krijgt vorm.

2019

Een nauwere verbinding met onze ondernemers

Periodiek leggen we bedrijfsbezoeken af als college. We communiceren hierover en benutten de gesprekken om de lokale economie te versterken.

Doorlopend

Als gemeente geven we het voorbeeld door stageplaatsen beschikbaar te stellen.

Doorlopend

Versterking van recreatief Steenbergen

We gaan van start met het uitvoeringsprogramma van de recreatieve kansenkaart. Dit staat in relatie tot: Streekorganisatie Brabantse Wal, Expeditie Nassau, Fort Henricus, Waterpoort en de Zuiderwaterlinie.

Doorlopend

Fort Henricus maakt onderdeel uit van de linie en heeft een regionale aantrekkingskracht. Vooral de combinatie van natuur, erfgoed en recreatief aanbod creëert de aantrekkingskracht. In 2019 worden de plannen concreet en wordt gestart met de uitwerking.

Doorlopend

Versterking topsector Agrofood

We werken de opgave Agrofood uit in een programma. Onderdeel van dit programma zal onder andere zijn: (1) Het - in samenwerking met partners - creëren van een inspiratieboek voor het AFC Nieuw Prinsenland; (2) Samen met de regio zetten we programmatisch in op de topsector Agrofood.

Q4