Beschrijving

De economie is, logischerwijs, een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op heel de gemeenschap. Toerisme en recreatie maken een gebied aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers, en zijn ook van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van Steenbergen.

Portefeuillehouder(s):

  • Wethouder Wilma Baartmans
  • Wethouder Willy knop
  • Wethouder Esther Prent
  • Wethouder Koos Krook