Wat zijn de ambities in het raadsprogramma Gewoon Samen Doen?

  • Steenbergen blijft een zelfstandige gemeente en werkt met andere overheden aan gezamenlijke doelen die voor betere resultaten en efficiënter werken zorgen.
  • We zetten het gedachtegoed “van gemeente naar gemeenschap” voort, waarbij de gemeente participeert in de plannen van onze inwoners en niet andersom.
  • Dienstverlening is het hart van ons handelen; de kwaliteit beweegt mee met de verwachtingen van inwoners, ondernemers en instellingen.
  • We versterken de kaderstellende en controlerende rol van de raad.