Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

Een helder toekomstperspectief voor Steenbergen

We stellen een toekomstvisie op

Q3

Een verbeterde kwaliteit van onze dienstverlening

Verdere digitalisering van de dienstverlening

Doorlopend

Actualiseren visie dienstverlening

Q2

Opstellen uitvoeringsplan dienstverlening 2019-2022

Q3

Versterkte rol van de gemeenteraad

We gaan het project van de raad “sturen met maatschappelijke effecten” verder uitvoeren.

Doorlopend

De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing gaat aan de slag met de acties uit het (in 2018) opgestelde plan van aanpak.

Doorlopend

We maken een doorlopende investeringsagenda, die aansluit bij de beleidsagenda (op te nemen bij de perspectiefnota 2019)

Q2