Beschrijving

Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van communiceren vinden wij hierbij heel belangrijk.

Wij onderschrijven het visiedocument Veerkrachtig Bestuur op de Brabantse Wal en brengen dit waar mogelijk tot uitvoering.