Meerjarenoverzicht voorzieningen

2023

Saldo per 1 januari

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

Voorzieningen

Fonds onderhoud wegen

7.835

1.684

1.715

7.804

Fonds onderhoud kuntstwerken

386

-

4

382

Voorz. onderhoud gebouwen/sportparken

671

90

224

537

Egalisatievoorziening afval

424

424

Pens. Fonds wethouders

2.433

81

68

2.446

Wachtgeldvoorziening vml. Wethouders/bestuurders

434

434

Voorz. spaarverlof personeel

16

-

16

Voorziening onderhoud openbare verlichting

1.223

1

142

1.082

Riolering

1.235

-

331

904

Baggerfonds

545

84

331

298

Totaal voorzieningen

15.202

1.940

2.815

14.327

2024

2025

2026

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31 december

1.684

1.795

7.693

1.684

2.255

7.122

1.684

4.905

3.901

-

50

332

-

43

289

-

-

289

91

214

414

90

54

450

91

169

372

424

424

424

81

68

2.459

80

68

2.471

81

68

2.484

434

434

434

16

1

17

1

18

1

142

941

1

142

800

1

142

659

-

160

744

-

16

728

-

-

728

84

162

220

84

162

142

84

162

64

1.941

2.591

13.677

1.940

2.740

12.877

1.942

5.446

9.373