Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/voorziening

Saldo per 31 december 2017

Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

Saldo per 31 december 2018

Saldo per 31 december 2019

Saldo per 31 december 2020

Saldo per 31 december 2021

Algemene reserve

13.227.949

175.000

1.733.540

11.669.409

10.979.509

10.817.009

10.737.009

Risico reserve

1.163.287

1.163.287

1.163.287

1.163.287

1.163.287

Algemene reserve

11.262.068

175.000

1.469.300

9.967.768

9.803.868

9.641.368

9.561.368

Res.decentr.sociaal domein

272.354

135.000

137.354

2.354

2.354

2.354

Best.res.contr.handhaving 2018/2019

520.240

129.240

391.000

-

-

-

Res. Onderzoeksbudget gemeenteraad

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

.

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

264.590

-

5.000

259.590

254.590

249.590

244.590

Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/bovenw.voorz.)

88.578

5.000

83.578

78.578

73.578

68.578

Afgesloten bestemmingsplannen

176.012

176.012

176.012

176.012

176.012

.

Reserve Economische ontwikkeling

1.468.980

-

-

1.468.980

1.468.980

1.468.980

1.468.980

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur

1.190.150

1.190.150

1.190.150

1.190.150

1.190.150

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks

278.830

278.830

278.830

278.830

278.830

.

Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)

6.522.506

50.000

-

6.572.506

6.622.506

6.672.506

6.722.506

Baggerfonds

155.610

50.000

205.610

255.610

305.610

355.610

Herinrichting/toekomstig onderhoud N257

134.659

134.659

134.659

134.659

134.659

Herinrichting/toekomstig onderhoud N259

572.187

572.187

572.187

572.187

572.187

Overdracht wegen aangelegd ivm A4

719.550

719.550

719.550

719.550

719.550

Div.loc.De Heen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Best.res.openbare ruimte

4.890.500

4.890.500

4.890.500

4.890.500

4.890.500

.

Bestemmingsreserve overig

17.716.778

26.105

1.062.098

16.680.785

15.757.352

14.929.822

14.181.735

Res.begr.pl Steenbergseweg

217.187

26.105

243.292

269.397

295.502

321.607

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

107.200

107.200

-

-

-

-

Res. begraafplaats Zuideinde

3.898

3.898

3.898

3.898

3.898

Nog te besteden overheidsbijdragen

70.217

17.500

52.717

35.217

17.717

217

Res.kleedlok.buitensportacc.

251.836

251.836

251.836

251.836

251.836

Reserve BTW-compensatiefonds

126.664

19.000

107.664

91.515

77.788

66.120

Res gemeenschapshuis D'oord

607.258

22.512

584.746

562.234

539.722

517.210

reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal

1.159.990

45.059

1.114.931

1.069.872

1.024.813

979.754

reserve inrichting 't Cromwiel

-

-

-

-

-

Reserve huisvesting

5.999.339

211.129

5.788.210

5.577.081

5.365.952

5.154.823

Res herinrichting bibliotheek

131.015

11.911

119.104

107.193

95.283

83.372

Terrein Wipstraat Steenbergen

-

-

-

-

-

Res.JOP Nieuw-Vossemeer

14.412

7.124

7.288

-

-

-

Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010

146.651

47.626

99.025

51.399

1.723

-

Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord

1.663.269

139.597

1.523.672

1.384.075

1.314.675

1.245.275

Res.div. kredieten investeringstaat 2009

231.968

27.486

204.482

176.996

149.510

130.410

Res.herinr.Markt/Westdam/Ring Gumm.krk.

-

-

-

-

-

Res. Investeringen I&A 2012

225.402

67.101

158.301

100.000

50.000

-

Res. Investeringen I&A 2013

26.163

12.900

13.263

3.436

-

-

Renovatie jachthaven/havenkantoor

1.663.140

69.299

1.593.841

1.524.543

1.455.244

1.385.946

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen

56.232

2.678

53.554

50.876

48.198

45.520

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen

261.421

27.284

234.137

206.853

179.569

152.284

Res.Investeringen ICT 2015

71.233

26.813

44.421

17.608

-

-

Res.kunstgrasveld vv NVS

257.869

24.372

233.497

209.125

184.753

160.380

Res.kunstgrasveld sc Kruisland

287.216

26.901

260.315

233.414

206.513

179.612

Res.aanleg ecologische verbindingszones

697.500

8.350

689.150

671.600

648.200

624.800

Res.groot onderhoud havenkanaal D'oord

336.600

6.800

329.800

323.000

316.200

309.400

Herinr./groot onderhoud N259

2.915.500

119.000

2.796.500

2.677.500

2.558.500

2.439.500

Herinr.dorpsplein NV 2017

105.120

4.380

100.740

96.360

91.980

87.600

Res.bouwk.aanpass.Vraagwijzer (fabrieksdijk 6)

82.478

10.077

72.401

62.324

52.247

42.169

.

Totaal reserves

39.200.802

251.105

2.800.638

36.651.269

35.082.936

34.137.906

33.354.820

.

4. Voorzieningen

Fonds onderhoud wegen

10.739.382

1.918.564

2.406.534

10.251.412

9.929.282

10.001.292

10.595.949

Fonds aanvullend wegenonderhoud

-

-

-

-

-

Fonds onderhoud kuntstwerken

1.356.563

39.846

99.396

1.297.013

1.077.415

1.020.953

960.891

voorz. onderhoud gebouwen

381.145

256.975

206.020

432.100

254.767

272.175

222.511

Fonds onderhoud scholen bbo

-

-

-

-

-

Fonds onderhoud o.b.s.

-

-

-

-

-

Pens. Fonds wethouders

2.010.440

119.288

31.423

2.098.305

2.186.170

2.274.035

2.361.900

Res.wachtgelden vml. Wethouders

-

95.200

71.200

24.000

-

-

-

Fin.afwikk.vml alg.dir.

32.312

13.916

18.395

4.479

-

-

Voorz. spaarverlof personeel

14.962

293

15.255

15.548

15.841

16.134

Onderhoudsfonds sportparken

284.721

116.242

209.534

191.429

305.216

369.218

127.136

Rioleringswerken bp Molenkreek

10.809

10.809

10.809

10.809

10.809

Afgesloten bestemmingsplannen

Best.res. Openbare verlichting

1.663.681

223.360

299.255

1.587.786

1.480.532

1.361.225

1.271.690

Riolering

1.486.106

84.593

1.401.513

1.330.190

1.283.928

1.243.532

Totaal voorzieningen

17.980.119

2.769.768

3.421.871

17.328.016

16.594.407

16.609.475

16.810.551

Totaal reserves/voorzieningen

57.180.922

3.020.873

6.222.509

53.979.285

51.677.343

50.747.381

50.165.370