Meerjarenbegroting op kostensoort

ec.cat.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

B2.2.1

Belastingen op producenten 2.2.1

-4.520.747

-4.520.747

-4.520.747

-4.520.747

B2.2.2

Belastingen op huishoudens 2.2.2

-1.707.050

-1.749.460

-1.802.950

-1.857.000

B3.1

Grond 3.1

-1.343.950

-20.250

-20.250

-20.250

B3.2

Duurzame goederen 3.2

-2.150

-2.150

-2.150

-2.150

B3.3

Pachten 3.3

-99.134

-99.134

-99.134

-99.134

B3.4.2

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura 3.4.2

-305.000

-305.000

-305.000

-305.000

B3.6

Huren 3.6

-538.793

-538.793

-538.793

-538.793

B3.7

Leges en andere rechten 3.7

-4.200.250

-4.292.040

-4.262.040

-4.262.039

B3.8

Overige goederen en diensten 3.8

-545.163

-545.163

-545.163

-545.163

B4.1.2

Verhaal sociale uitkeringen in geld 4.1.2

-131.846

-131.846

-131.846

-131.846

B4.3.1

Inkomensoverdrachten - Rijk 4.3.1

-37.650.287

-37.793.445

-37.789.401

-37.842.524

B4.3.8

Inkomensoverdrachten - overige instellingen 4.3.8

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

B4.4.4

Kapitaaloverdrachten - provincies 4.4.4

-240.000

-40.000

-40.000

-40.000

B4.4.8

Kapitaaloverdrachten ontvangen - overige instellingen 4.4.8

-178.844

-182.594

-182.594

-170.855

B5.1

Rente 5.1

-40.732

-40.090

-39.217

-38.313

B5.2

Dividenden en winsten 5.2

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

B6.0

Baten Reserveringen 6.0

67.200

67.200

67.200

67.200

B6.1

Financiele transacties 6.1

-3.173.984

-2.282.870

-1.650.695

-1.458.473

B7.5

Overige verrekeningen 7.5

-835.770

-835.770

-835.770

-835.770

L1.1

Salarissen en sociale lasten 1.1

11.057.288

11.124.070

11.109.722

11.109.325

L2.1

Belastingen 2.1

223.053

223.053

223.053

223.053

L3.2

Duurzame goederen 3.2

1.738.219

917.743

924.343

924.343

L3.4.1

Sociale uitkeringen in natura 3.4.1

9.855.470

9.876.484

9.892.552

9.931.929

L3.5.1

Ingeleend personeel 3.5.1

1.106.682

881.597

758.597

758.597

L3.8

Overige goederen en diensten 3.8

10.547.781

10.016.533

9.666.577

9.576.965

L4.1.1

Sociale uitkeringen in geld 4.1.1

5.815.853

5.812.353

5.812.353

5.812.353

L4.2

Subsidies 4.2

1.833.380

1.812.380

1.804.880

1.804.880

L4.3.1

Inkomensoverdrachten - Rijk 4.3.1

178.253

178.253

178.253

178.253

L4.3.3

Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 4.3.3

6.362.577

6.282.321

6.215.569

6.147.320

L4.3.6

Inkomensoverdrachten - overige overheden 4.3.6

82.327

82.327

82.327

82.327

L4.3.8

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4.3.8

241.346

241.346

241.346

241.346

L4.4.8

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen 4.4.8

189.000

189.000

189.000

189.000

L4.4.9

Kapitaaloverdrachten - onverdeeld 4.4.9

163.043

335.869

469.637

558.404

L7.1

Mutatie reserves 7.1

2.882.589

2.882.589

2.882.589

2.882.589

L7.3

Afschrijvingen 7.3

2.658.283

2.618.488

2.403.795

2.339.740

L7.5

Overige verrekeningen 7.5

505.997

-162.427

-162.427

-162.427

Totaal

-49.358

-44.173

-50.384

-46.860