Investeringsstaat 2019

Product Omschrijving

Bedrag investering

Kap.lasten 2019

Kap.lasten structureel

afschrijvings-periode

Programma Bestuur en veiligheid

Vervanging back-up cluster incl. software

50.000

5.000

10.000

5 jaar

Vervanging losse servers

25.000

2.500

5.000

5 jaar

Vervanging schijvenkabinet

90.000

9.000

18.000

5 jaar

MS-SQL server en call licenties

20.000

2.000

4.000

5 jaar

Programma beheer openbare ruimte

6038 Vervanging kunstwerken

91.200

3.648

3.648

25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting

155.240

3.881

3.881

40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting

301.447

15.072

15.072

20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6140 Vervanging gemalen riolering

154.598

10.300

10.300

15 jaar

6140 Vervanging riolering

501.999

8.400

8.400

60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering

43.304

8.700

8.700

5 jaar

Realisatie Ecologische verbindingszones

1.400.000

5.850

11.700

30 jaar

(75% subsidie Provincie, de lasten kunnen worden gedekt uit de te vormen dekkingsreserve)

Centrum/Haven Dinteloord

800.000

16.000

32.000

25 jaar

Kpl. Rollend materieel

Ford connect (5096)

27.000

1.950

3.900

7 jaar

Klepel maaier mc connel

26.000

2.150

4.300

6 jaar

Totaal

3.685.788

94.451

138.901