Investeringsstaat 2018

Product Omschrijving

Bedrag investering

Kap.lasten 2018

Kap.lasten structureel

afschrijvings-periode

Programma Bestuur en veiligheid

Interne zoekmachine

35.000

3.500

7.000

5 jaar

Tablets gemeenteraad

30.000

3.000

6.000

5 jaar

Inventaris raadzaal

30.000

1.500

3.000

10 jaar

(ter dekking van de kap.lasten wordt een dekkingsreserve gevormd)

Vervanging van Wifi-netwerk

25.000

2.500

5.000

5 jaar

Vervanging financieel systeem

60.000

6.000

12.000

5 jaar

Vervanging VMWare-& Oracle cluster

60.000

6.000

12.000

5 jaar

OpenData/Digitale kaarten

25.000

2.500

5.000

5 jaar

Programma Economie, recreatie en Participatie

6102 Havenkom De Heen

125.000

2.500

5.000

25 jaar

(Deze lasten kunnen worden gedekt uit de reserve openbare ruimte)

Programma Milieu en ruimtelijke ordening

ICT Omgevingswet

65.000

6.500

13.000

5 jaar

Implementatie beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 voor communicatie en handhaving

30.000

3.000

6.000

5 jaar

Onderzoek/implementatie milieustraat

20.000

2.000

4.000

5 jaar

(Deze lasten kunnen worden gedekt uit de opbrengst afvalstoffenheffing)

Programma beheer openbare ruimte

6038 Vervanging kunstwerken

703.000

28.120

28.120

25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting

141.310

3.533

3.533

40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting

282.307

14.115

14.115

20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6101 Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen

600.000

12.000

24.000

25 jaar

6101 Vervanging dubbele unit wijkteams Dinteloord

15.000

500

1.000

15 jaar

6139 Vervanging 2 containers milieustraat

20.000

1.000

2.000

10 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering

127.866

8.500

8.500

15 jaar

6140 Vervanging riolering

494.093

8.250

8.250

60 jaar

6140 Verbetering riolering

26.639

450

450

60 jaar

Realisatie Ecologische verbindingszones

800.000

3.350

6.700

30 jaar

(75% subsidie Provincie, de lasten kunnen worden gedekt uit de te vormen dekkingsreserve)

Programma Financiering

Aanschaf VTH-applicatie

pm

Kpl. Rollend materieel

Ransomes maaimachine 5 delig (5103)

71.000

7.100

14.200

5 jaar

Valpedana frees met toebehoren (5181)

10.000

625

1.250

8 jaar

Sneeuwploeg (5124)

12.000

600

1.200

10 jaar

New Holland maaimachine 3 delig(5104)

42.000

4.200

8.400

5 jaar

TS houtversnipperaar met motor

40.000

4.000

8.000

5 jaar

Zero turn maaier

20.000

2.000

4.000

5 jaar

Zero turn maaier

20.000

2.000

4.000

5 jaar

Zero turn maaier

20.000

2.000

4.000

5 jaar

Totaal

3.950.215

141.343

219.718

v) Dit betreft een vervangingsinvestering > € 50.000,-, die bij het vaststellen van de begroting wordt geautoriseerd, evenals alle investeringen < € 50.000,-.