Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen

4.278.306

4.423.231

4.584.713

4.634.713

4.684.713

4.734.713

Roerende-zaakbelastingen

2.223

2.076

2.076

2.076

2.076

2.076

Forensenbelasting

7.278

8.850

14.194

14.194

14.194

14.194

Hondenbelasting

195.303

99.160

101.784

101.784

101.784

101.784

Toeristenbelasting

106.438

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Reclamebelasting

62.397

55.440

62.215

62.215

62.215

62.215

4.651.945

4.668.757

4.844.982

4.894.982

4.944.982

4.994.982

.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

20.853.135

21.952.764

35.255.830

35.681.216

36.064.502

36.314.522

Integratie-uitkering sociaal domein

10.753.271

10.257.106

Dividenden

nv Bank Nederlandse Gemeenten

18.996

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

18.996

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

.

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten

-15.529

22.532

21.890

21.017

20.113

20.113

-15.529

22.532

21.890

21.017

20.113

20.113

.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boete's

-

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

.

Onvoorziene uitgaven (Post Onvoorzien)

-

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

.

Totaal algemene dekkingsmiddelen

36.261.818

36.985.159

40.206.702

40.681.215

41.113.597

41.413.617